RPA

Södertälje kommun fortsätter utveckla och skala upp arbetet med mjukvaruroboten Ragnhild som är baserad på tekniken RPA (Robotic Process Automation). Syftet med en mjukvarurobot är att öka kvaliteten i leveransen och frigöra tid för kommunens medarbetare. Ragnhild är bra på att göra monotona och återkommande arbetsuppgifter.

I dagsläget arbetar vår digitala medarbetare Ragnhild med åtta processer:

  • Avslutar tidigare timanställd
  • Frånvarorapportering
  • Tillstyrker arbetad tid för timanställda
  • Skapar underlag för arbetsgivarintyg
  • Bokar tid för färdtjänstutredning
  • Habiliteringsersättning
  • Bokar in borgerlig vigsel
  • Beställning av användarkonton

Dessa RPA-processer motsvarar en effektivisering på cirka 2 heltidstjänster där tid nu frigjorts för mer utvecklande arbete.

Arbetsgivarintyg.png

Nedan kan du se bilder på fler RPA-processer

Beställning av användarkonton

Behörighetshantering.png

Avsluta timanställda

Avsluta timanställda.png

Bokning av färdtjänstutredning

Bokning färdtjänstutredning.png

Frånvarorapportering av timanställda

Frånvarorapportering.png

Tillstryk timanställda

Tillstyrk timanställda.png

Läs mer om vår digitala medarbetare Ragnhild