RPA

Robotiserad processautomatisering (RPA) är ett sätt att automatisera arbetsuppgifter som är repetitiva och regelstyrda och görs på samma sätt om och om igen, med hjälp av en mjukvarurobot eller digital medarbetare.

I Södertälje kommun har roboten fått namnet Ragnhild efter skyddshelgonet Ragnhild som ska ha grundat Södertälje. RPA-tekniken hjälper till att frigöra tid för våra medarbetare genom att ta över repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Istället kan våra medarbetare ägna sig åt att till exempel stötta våra medborgare eller fokusera på utveckling inom andra områden.

Ragnhilds arbetsuppgifter

I Södertälje kommun jobbar Ragnhild med att bland annat

 • Boka tid för borgerlig vigsel.
 • Skapa underlag för arbetsgivarintyg.
 • Skapa konton för externa användare såsom konsulter i Södertälje kommun.
 • Tillstyrka arbetad vikarietid.

I dagsläget jobbar Ragnhild med ett tiotal processer och frigör tid motsvarande cirka två heltidstjänster totalt, och fler processer är på gång.

Fördelar med RPA

RPA medför fördelar i både mjuka och hårda värden

 • Sparar tid och därmed pengar
 • Höjer datakvaliteten
  • Roboten utför sina tilldelade processer på exakt samma sätt varje gång. De fel som människor gör görs inte av en robot.
 • Ger nöjdare medarbetare
  • Medarbetare kan lägga arbetstiden på andra uppgifter än att till exempel flytta uppgifter mellan system. Detta gör förhoppningsvis medarbetaren mer nöjd och mindre stressad, och på sikt ser vi att det ska göra Södertälje till en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Ger nöjdare medborgare
  • Genom insparad tid kan vi snabbare ge återkoppling till våra medborgare och istället fokusera på att förbättra andra processer.


Synergier skapar mervärde

RPA kan kopplas ihop med andra tekniker eller lösningar, som e-tjänster eller mjukvarulösningar, där roboten flyttar data från det inskickade ärendet till annan plattform eller mottagande system. Med den här typen av synergi mellan våra olika områden skapas ett större mervärde för verksamheten i termer av besparing i tid och kostnader.