För fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Dörr med lås.

Information till fastighetsägare, hyresvärd och bostadsrättsföreningar.

Södertälje kommun inför  trygghetslås istället för vanliga nycklar i hemtjänsten och för dig som har trygghetslarm. Trygghetslås är en digital nyckel som bara kan användas under tiden då personalen arbetar. Trygghetslås är en vanlig teknik inom hemtjänst och trygghetslarm och används av fler än 180 kommuner i Sverige.

Upphandlingen är färdig 

Södertälje kommun har upphandlat en leverantör för trygghetslås och montering av låsen kommer att starta under hösten. Alla lås beräknas vara utbytta till våren 2024.

Vi behöver ditt medgivande

För att vi ska kunna montera trygghetslåsen behöver vi ditt medgivande. Gå gärna in på vår e-tjänst och ge ditt medgivande.

Kostnadsfritt för fastighetsägare

Det är helt kostnadsfritt för fastighetsägare, hemtjänstmottagare  och för de som har trygghetslarm. Södertälje kommun står för hela finansieringen.

Södertälje kommun äger och ansvarar för låstillbehören. Kommunens tekniker eller leverantören monterar, underhåller och demonterar samtliga låstillbehör.

Fastighetsägaren har inget utökat ansvar i samband med trygghetslås till hemtjänst utan ansvarar endast, precis som vanligt, för fastighetens ordinarie dörrar, lås med mera.

Fördelar för fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

  • En tryggare, enklare och säkrare hemtjänst och trygghetslarm i Södertälje kommun.
  • Alla hemtjänstens inpasseringar registreras automatiskt.
  • Den digitala nyckeln kan endast användas under ett arbetspass.
  • Den digitala nyckeln går inte att kopiera.
  • Färre antal nycklar behöver lämnas till hemtjänsten.
  • Personen som bor i lägenheten använder sin nyckel som vanligt.

Vanliga frågor om digitala lås

Varför inför Södertälje kommun trygghetslås?

Fler än 180 kommuner har idag digitala lås inom hemtjänsten. Det har bidragit till en ökad säkerhet, trygghet och förbättrad service för de personer som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Hur fungerar låsen?

Trygghetslås öppnas med en digital nyckel. Nyckeln har ett starkt skydd mot intrång. Varje nyckel är personlig och spårbar. Nyckeln går inte att kopiera.

Personalen i hemtjänsten använder en digital nyckel som passar till en cylinder som monteras utanpå den befintliga låscylindern. Den ordinarie nyckeln fungerar som vanligt. Montering av låsen kommer dels att göras av den upphandlade leverantören och dels av egen personal inom kommunen.

Hur fungerar nyckeln?

Södertälje kommun kommer att använda en plastnyckel som laddas med behörigheter inför varje arbetspass. Nyckeln går bara att använda när personalen arbetar sitt pass. Nyckeln och låset registrerar vem som har öppnat dörren. Trygghetslåsen kräver varken el eller internet och fungerar även vid strömavbrott. 

Hur ser låset ut?

Till vänster syns det vanligaste låset som monteras på den befintliga cylindern. Till höger syns tre olika typer av digitala nycklar. Bilderna kommer från Swedlock.

Bilder på Swedlocks lås som kommer att användas.

Hur monteras låsen?

  • Montering av låsen kommer dels att göras av upphandlad leverantör och dels av egen personal inom kommunen.
  • När eller om en person avslutar sin hemtjänst eller sitt trygghetslarm tas låset bort och dörren återställs i ursprungligt skick.
  • Om lägenhetsinnehavaren behöver byta ordinarie låscylinder eller nyckel går det bra även när det digitala låset är monterat.

Fungerar digitala lås i alla dörrar?

Det digitala låset fungerar i många dörrar, men inte i alla. I dessa fall används en nyckelgömma.

Nyckelgömman kan bara öppnas med hemtjänstens digitala nyckel och den har samma funktioner som det digitala låset då den registrerar vem som har öppnat och låst dörren.

Blir det märken eller åverkan på dörren?

Låset kan oftast monteras och nedmonteras utan åverkan på dörrmiljön. Om låset inte kan monteras, vilket är sällan, kommer annan låslösning användas. För portar kan det exempelvis vara en nyckeltub och för boendedörrarna en smart gångjärnsgömma, som monteras på dörrens gångjärn utan åverkan. Skulle det eventuellt krävas någon modifiering av dörren så sker det endast efter godkännande från fastighetsägare.

Vad händer med försäkringen?

Låsen är godkända och certifierade enligt ”SSF 3522, klass 3”, det motsvarar de flesta försäkringsbolags krav.  Försäkringsbolagen kan ha olika villkor och är man osäker på vad som gäller så rekommenderar vi att man tar kontakt med respektive försäkringsbolag och ser över sin försäkring.

Har du frågor eller vill få mer information?

Varmt välkommen att höra av dig till:

Projektledare
Margaret Sandström
Mejl: trygghetslas@sodertalje.se
Tel. 072-144 54 38