För fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

Information till fastighetsägare, hyresvärd och bostadsrättsföreningar.

Under hösten 2022 kommer Södertälje kommun att genomföra en pilotstudie med trygghetslås för personer med kommunal hemtjänst i områdena Brunnsäng och Grusåsen/Rosenlund.

Trygghetslås är en digital nyckel som bara kan användas under tiden då hemtjänstpersonalen arbetar. Trygghetslås är en vanlig teknik inom hemtjänsten och används av fler än 180 kommuner i Sverige.

Alla fastighetsägare som berörs av piloten har blivit kontaktade av Projektledare Jimmie Farkas och samtliga lås som kommer att ingå i piloten är monterade.

Utvärdering och planering

Piloten genomförs för att omsorgskontoret ska få kunskap om hur vi bäst förbereder och organiserar oss för att införa trygghetslås i all hemtjänst i kommunen.

Under vintern 2023 planerar vi träffar i Stadshuset för dialog med alla som berörs av förändringen framöver. Mer information om detta kommer.

 

Fördelar för fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

  • En tryggare, enklare och säkrare hemtjänst i Södertälje kommun.
  • Alla hemtjänstens inpasseringar registreras automatiskt.
  • Den digitala nyckeln kan endast användas under ett arbetspass.
  • Den digitala nyckeln går inte att kopiera.
  • Färre antal nycklar behöver lämnas till hemtjänsten.
  • Personen som bor i lägenheten använder sin nyckel som vanligt.

Vanliga frågor om digitala lås

Varför inför Södertälje kommun trygghetslås?

Fler än 180 kommuner har idag digitala lås inom hemtjänsten. Det har bidragit till en ökad säkerhet, trygghet och förbättrad service för de personer som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Hur fungerar låsen?

Trygghetslås öppnas med en digital nyckel. Nyckeln har ett starkt skydd mot intrång. Varje nyckel är personlig och spårbar. Nyckeln går inte att kopiera.

Personalen i hemtjänsten använder en digital nyckel som passar till en cylinder som monteras utanpå den befintliga låscylindern. Den ordinarie nyckeln fungerar som vanligt. Under hösten kommer vi att installera låsen från företaget Swedlock.

Hur fungerar nyckeln?

Södertälje kommun kommer att använda en plastnyckel som laddas med behörigheter inför varje arbetspass. Nyckeln går bara att använda när personalen arbetar sitt pass. Nyckeln och låset registrerar vem som har öppnat dörren. Trygghetslåsen kräver varken el eller internet och fugnerar även vid strömavbrott. 

Hur ser låset ut?

Till vänster syns det vanligaste låset som monteras på den befintliga cylindern. Till höger syns tre olika typer av digitala nycklar. Bilderna kommer från Swedlock.

 

Hur monteras låsen?

  • Monteringen av låsen har utförts av företaget Swedlock.
  • När/om en person avslutar sin hemtjänst eller sitt trygghetslarm tas låset bort och dörren återställs i ursprungligt skick.
  • Om lägenhetsinnehavaren behöver byta ordinarie låscylinder eller nyckel går det bra även när det digitala låset är monterat.

Fungerar digitala lås i alla dörrar?

Det digitala låset fungerar i många dörrar, men inte i alla. I dessa fall används en nyckelgömma.

Nyckelgömman kan bara öppnas med hemtjänstens digitala nyckel och den har samma funktioner som det digitala låset då den registrerar vem som har öppnat och låst dörren.

Blir det märken eller åverkan på dörren?

Låset kan oftast monteras och nedmonteras utan åverkan på dörrmiljön. Om låset inte kan monteras, vilket är sällan, kommer annan låslösning användas. För portar kan det exempelvis vara en nyckeltub och för boendedörrarna en smart gångjärnsgömma, som monteras på dörrens gångjärn utan åverkan. Skulle det eventuellt krävas någon modifiering av dörren så sker det endast efter godkännande från fastighetsägare.

Vad händer med försäkringen?

Låsen är godkända och certifierade enligt ”SSF 3522, klass 3”, det motsvarar de flesta försäkringsbolags krav.  Försäkringsbolagen kan ha olika villkor och är man osäker på vad som gäller så rekommenderar vi att man tar kontakt med respektive försäkringsbolag och ser över sin försäkring.

Har du frågor eller vill få mer information?

Varmt välkommen att höra av dig till:

Projektledare
Jimmie Farkas 
jimmie.farkas@telge.se

Digital strateg
Louise Gottlind
louise.gottlind@sodertalje.se
08-523 033 36