För dig som har hemtjänst

Information till dig som har hemtjänst.

Ökad trygghet och säkerhet i hemtjänsten

Södertälje kommun inför  trygghetslås istället för vanliga nycklar i hemtjänsten. Trygghetslås är en digital nyckel som bara kan användas under tiden då hemtjänstpersonalen arbetar. Trygghetslås är en vanlig teknik inom hemtjänsten och används av fler än 180 kommuner i Sverige.

Pilot under hösten 2022

Under hösten 2022 startar en pilot i hemtjänstområdena Brunnsäng och Grusåsen/Rosenlund för dig som har kommunal hemtjänst.
Du som berörs av piloten har blivit kontaktad och alla installationer av lås har genomförts.

Den leverantör som har upphandlats till piloten heter Swedlock. Så här ser låsen och nycklarna ut:

Digitala lås och nycklar

Utvärdering

I början av 2023 kommer piloten att utvärderas och vi kommer planera för ett större införande för alla medborgare som har hemtjänstinsatser eller trygghetslarm.

Fördelar med trygghetslås för dig som har hemtjänst

  • Trygghetslås gör att du får hjälp av den personal som är närmast när du larmar. Hemtjänsten kan komma direkt utan att hämta din nyckel på kontoret.
  • Nyckelhanteringen blir säkrare vilket ökar din trygghet och säkerhet.
  • Den digitala nyckeln registrerar vem som har öppnat din dörr och den går bara att använda under arbetspasset.
  • Du använder din nyckel som vanligt.


Har du frågor eller vill få mer information?

Varmt välkommen att höra av dig till:

Projektledare
Jimmie Farkas 
jimmie.farkas@telge.se

Digital strateg
Louise Gottlind
louise.gottlind@sodertalje.se
08-523 033 36

 

Vad är trygghetslås?

Istället för den vanliga nyckeln kommer personalen i hemtjänsten att använda en digital nyckel. Den passar till ett speciellt lås som sätts utanpå ditt vanliga lås. Den digitala nyckeln går bara att använda när personalen arbetar och den registrerar vem som öppnar och stänger din dörr.

Trygghetslås kräver inte el eller internet och fungerar även vid strömavbrott. På bilden nedan syns det digitala låset i den lila cirkeln.

Du kommer att kunna använda din vanliga nyckel för att öppna och låsa din dörr.

Så här ser låset och hemtjänstens nyckel ut:

image9mbdq.png imagexunx8.png

Hur monteras låsen?
  • Monteringen av låsen har utförts av företaget Swedlock.

  • När/om en person avslutar sin hemtjänst eller sitt trygghetslarm tas låset bort och dörren återställs i ursprungligt skick.

  • Om lägenhetsinnehavaren behöver byta ordinarie låscylinder eller nyckel går det bra även när det digitala låset är monterat.
Fungerar trygghetslås i alla dörrar?

Det digitala låset fungerar i många dörrar, men inte i alla. I dessa fall används en nyckelgömma.

Nyckelgömman kan bara öppnas med hemtjänstens digitala nyckel och den har samma funktioner som det digitala låset då den registrerar vem som har öppnat och låst dörren.

Hur fungerar nyckeln?

Södertälje kommun kommer att använda en nyckel som laddas med behörigheter inför varje arbetspass. När arbetspasset är slut försvinner behörigheterna och nyckeln kan inte användas. Nyckeln och låset registrerar vem som har låst upp och låst dörren.

Vad kommer det att kosta?

Du ingår i vår pilotstudie under hösten och betalar ingenting. Omsorgskontoret i Södertälje kommun står för kostnaden.

Blir det märken eller åverkan på dörren?

Blir det märken eller åverkan på dörren?

Låset kan oftast monteras och nedmonteras utan åverkan på dörren. Om låset inte kan monteras, vilket är sällan, kommer annan lösning att användas.

För portar kan det exempelvis vara en nyckeltub och för boendedörrarna en smart gångjärnsgömma, som monteras på dörrens gångjärn utan åverkan. Skulle det eventuellt krävas någon modifiering av dörren så sker det endast efter godkännande från fastighetsägare.

Vad händer med min hemförsäkring?

Låsen är godkända och certifierade enligt ”SSF 3522, klass 3”, det motsvarar de flesta försäkringsbolags krav. 

Försäkringsbolagen kan ha olika villkor och är man osäker på vad som gäller så rekommenderar vi att man tar kontakt med respektive försäkringsbolag och ser över sin hemförsäkring.