Realtidsdata

Södertälje arbetar aktivt med att knyta ihop smarta sensorer i form av Internet of Things (IoT) med Öppna data och artificiell intelligens (AI). Som en del av det arbetet publicerar vi reatidsdata från våra sensorer med syfte att öka tillgängligheten och mervärdet för kommunens medborgare. Här nedan kan du ta del av några olika inbäddade visualiseringar av realtidsdata.


Ta del av Södertälje kommuns realtidsdata här


I Södertälje har vi fokus på att bygga digitala ekosystem som genom synergier ska kunna ge mervärde för olika parter såsom våra medborgare, besökare, entreprenörer och kommunen. Att ge förutsättningar för att arbeta med datadrivna beslut. I detta fall handlar det om att bygga ekosystem mellan IoT, Öppna data och AI.

Övergripande IoT plus.png

I exemplet nedan kan du se hur medborgaren kan få realtidsdata direkt från vår AI chatbot KIM.

Hur temperaturdata från sensorer på badplatser visas och används


Läs mer om Södertäljes IoT-satsningar här

Läs mer om Södertäljes öppna data och hitta öppna API för realtidsdata här