Hack for earth

Södertälje kommun är den första svenska kommunen att bli samarbetspartner i Hack for Earth. Hack for Earth är ett globalt hackaton kopplad till Världsutställning i Dubai som hålls online. I detta hackaton är bland annat Förenta nationerna (FN) och FN:s barnfond Unicef med och kollaborerar. Målet med hacket är att hitta fungerande lösningar för det 17 globala målen som ingår i agenda 2030.

Hack for Earth är ett internationellt Hackathon som arrangeras av Hack for Earth foundation tillsammans med bland annat FN i samband med Världsutställningen Expo 2020 i Dubai hösten 2021.

Södertälje kommuns partnerskap i Hack for Earth är en del av arbetet med att ta ett samlat grepp om artificiell intelligens (AI), öppna data, internet of things (IoT) och digitalisering. Den praktiska innebörden av vårt partnerskap är att Södertälje kommun får vara med och påverka de utmaningar eller uppgifter som ska lösas av medverkande i detta globala hackaton. Det handlar även om lärdomar vi får av att kunna agera både som mentorer och möjligen som jurymedlem i det globala hackatonnet. Dessa lärdomar hoppas vi kunna appliceras på Södertälje kommuns kommande hack for Södertälje 2022.

– Vårt samarbete med Hack for Earth är att hitta nya arbetssätt för samskapandet och innovation. Detta är även ett sätt för oss i Södertälje att bättre förbereda oss för Hack for Södertälje i februari 2022, säger Anthony Mc Carrick, enhetschef för digitalisering i Södertälje kommun.

Hack for Earth är uppdelat i tre olika event: Dream for Earth, Hack for Earth och Pitch for Earth.

Den 17 maj startade den första delen av detta hack, Dream for Earth som är en interaktiv kampanj där människor runt om i världen kan dela sina drömmar relaterat till de 17 globala målen för år 2045. Kampanjen startades av Unicef för att sedan löpas vidare med samarbetsparterna, däribland Södertälje kommun. Här kan du se filmerna från samarbetspartnerna.


Läs mer om hur du kan bidra till Dream for earth här