Hack for Södertälje 2022

Vad är Hack for Södertälje 2022?

Ett evenemang för dig som vill bidra till Södertäljes kommuns utveckling mot det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället.

Konkret betyder det att ni deltagare är indelade i lag som kommer att arbeta tillsammans i 24 timmar för att lösa utmaningarna i tävlingen och sedan presentera sitt bidrag till juryn.

Läs mer om Hack for Södertälje 2022 här