Hackathon i kommunen

Skylt med text: Fråga oss! Hack for Södertälje.

I Södertälje kommun arbetar vi med hackathon som komplement till mer traditionella metoder för utveckling och innovation.

Med ett hackathon ser vi möjligheter att lösa problem på nya sätt, få fram andra typer av lösningar och att arbeta snabbt. Vi får också möjlighet att arbeta tillsammans med andra grupper än vi brukar arbeta med och få veta mer om hur medborgare och andra tycker vi ska lösa utmaningar. När vi arbetar tillsammans med andra blir vår värld större och de som vill får möjlighet att bidra till att skapa bra lösningar för medborgare. Att skapa ytor för utveckling och innovation mellan offentlig sektor, medborgare och det privata sektorn är en grundförutsättning för att vi ska kunna leverera relevant och kvalitativ service.

Vi har hittills arrangerat två hackathons, Hack for Södertälje 2020 och 2022, och ser att vi kommer arbeta mer med hackathon framöver. Vår ambition är att arbeta både med hackathons där medborgare, företagare och andra kan delta och med hackathons internt i kommunorganisationen som ett verktyg för verksamhetsutveckling.

Läs mer om Hack for Södertälje 2022
Gå till Hack for Södertäljes webb

Partnerskap

Vi ser också att vi kommer fortsätta att arbeta med partnerskap med andra hackathons, som exempelvis Hack for Sweden och Hack for Earth, för att lära oss mer om hur vi kan tänka kring vårt arbete med hackathons, men också för att bidra med den kunskap vi har.

Läs mer om Södertäljes engagemang i Hack for Earth