Vad är ett hackathon?

Två personer sitter vid ett bord och samtalar om innehållet på en dator.

Ett hackathon är ett event under en viss tidsram (ofta 24 eller 48 timmar) där människor samlas, bildar lag runt ett visst problem eller en idé och tillsammans skapar en unik lösning från grunden.

Konceptet bygger på principen att föra samman människor med olika bakgrund för att skapa lösningar på problem av gemensamt intresse.

Ett hackathon sätts upp kring ett centralt tema och innehåller ett antal fördefinierade utmaningar som deltagarna och lagen tar försöker lösa. De inlämnade lösningarna kan vara i många olika former, alltifrån koncept och idéer till en prototyp eller färdig kod, beroende på hur problemen som ska lösas ser ut. Tidigare har hackathons ofta varit för programmerare, men nu används hackathon bredare, exempelvis som ett verktyg för verksamhetsutveckling för att lösa interna utmaningar inom en organisation.

Oftast är ett hackathon en tävling där en jury utser en eller flera vinnare.