Vad är ett Hackathon?

Ett hackathon är en händelse under en viss tidsram (ofta 24 eller 48 timmar) där människor samlas, bildar lag runt ett visst problem eller en idé och tillsammans skapar en unik lösning från grunden.

Konceptet bygger på principen att föra samman människor från olika karriärstadier och bakgrunder för att skapa lösningar på problem av gemensamt intresse. En hackathon sätts upp kring ett centralt tema och ett antal utmaningar som deltagarna och lagen tar försöker lösa.

Varför vi arbetar med Hackathon?

Hackathon är ett bra sätt att hitta nya och innovativa sätt att tänka och göra. Idéer och tankesätt som kommunens tjänstepersoner inte hade kommit på själva helt enkelt.

Vi kan genom Hackathon lära oss av medborgarna i både Södertälje och andra kommuner och skapa medborgardialog, ett ökat värde och en bättre tillgänglighet.