Digitala ekosystem

Visualisering av Digitaliseringsområden i Södertälje kommun

I Södertälje har vi fokus på att bygga olika digitala ekosystem där olika teknikområden samverkar för att genom synergier ge mervärde till såväl våra medborgare, besökare, företagare som medarbetare och kommunorganisation. Exempelvis att ge förutsättningar för att arbeta med datadrivna beslut och realtidsata.

Vi ställs inför frågor som hur vi tillgodoser våra medborgares och företagares behov och hur vi skapar en kultur av datadrivna processer och att arbeta hållbart. Hur ska vi möta och ta vara på de möjligheter och utmaningar vi står inför i en allt mer uppkopplad och sammankopplad värld?

Det uppkopplade samhället handlar om att koppla ihop och paketera information och så att den blir tillgänglig och enkelt att förstå, för såväl enskilda medborgare som organisationer och företag. 

Det sammankopplade samhället handlar om att ta data och dra lärdomar från det uppkopplade samhället och bygga vidare på det med andra tekniker. Sensordata, öppen data, AI, automation och många fler tekniker används för att skapa ett sammankopplat ekosystem av data och information. 

Vi bygger våra ekosystem på nationella och internationella standarder som gör det möjligt att skala upp och utöka, och även att göra systemen leverantörsoberoende. Det innebär att om våra avtal med någon leverantör går ut eller behöver avslutas, kan en ny leverantör enkelt ta vid där den förra avslutade sitt arbete.

Det gör att exempelvis att vår öppna data kan avläsas i realtid både av vår virtuella assistent KIM, och även visualiseras i vår medborgarapp och på andra digitala ytor. Exempel på detta är realtidsdata för badtemperaturer och för parkeringsplatser för rörelsehindrade. 

Ekosystem IoT till Öppna data till AI

Ett annat exempel är ett ekosystem där ett ansökan skickas in genom en e-tjänst och tas vidare av en handläggningsrobot (RPA) som gör den manuella hanteringen och sedan lämnar vidare till nästa steg via en integration med hjälp av ett API.

Vår ambition är att skapa ekosystem där all data som är möjlig att lägga ut blir tillgänglig för alla att ta del av och använda och att vi tillsammans ska skapa mervärde med den.