Omsorgskontoret

Bäst på att använda digitaliseringens möjligheter? Japp, det tänker vi bli. Här kan du följa vårt arbete för att kroka arm med tekniken och våga vara digitala.

Omsorgskontoret i Södertälje kommun har bestämt sig. Vi behöver digitaliseringen för att klara framtidens välfärdsutmaningar. Det handlar inte om att trycka in digitala lösningar eller ersätta människor. Det handlar om att tillsammans utvecklas och skapa nya, kreativa sätt att arbeta genom att använda digital teknologi. För oss är digitalisering ett medel för att skapa nytta – för dig, för medarbetare och chefer, för brukare och omsorgstagare, för medborgarna.

Digitaliseringen och dess möjligheter är oändliga och kraftfulla och spännande! Vi vill växa med dem.

Och vi inom omsorgskontoret är nyfikna, framåtskridande, villiga och förtjusta. Så häng med oss på vår resa! Du är en del av den.

Nu kör vi!

Bild på Louise Gottlind

Louise Gottlind

Verksamhetsstrateg inom digitalisering E-post: louise.gottlind@sodertalje.se