Datamängder

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. Genom att tillgängliggöra kommunens data som öppen data ökar vi transparensen och möjliggör för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster.

På den här sidan hittar du vår öppna data. Mer om vad öppna data är och hur vi tänker kring öppen data i Södertälje kommun hittar du här:

Läs mer om öppna data i Södertälje kommun
Läs mer om vad öppna data är

Datamängder