Vad är öppna data?

Skylt under ett fönster med den engelska texten: Data has a better idea. I fönstret syns stadsmiljö.

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU.

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data ökar vi transparensen och tillgängligheten till den data som kommunens medborgare är med och finansierar med sina skattepengar. Vi möjliggör också för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster som använder datat. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Idag används öppna data dagligen, utan att vi kanske vet om det, i tjänster som är beroende av öppna data. Det kan till exempel vara information om kollektivtrafik, vart närmsta utegym ligger eller hur en på snabbaste sätt tar sig från ett ställe till ett annat.  


Principer för arbete med öppna data

SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram principer för arbete med öppna data. Dessa principer är i stort sett samma som används globalt, från Singapore till Storbritannien och även av oss i Södertälje.

Principerna säger att datan ska vara komplett, primär, aktuell, tillgänglig, maskinläsbar och fri

Läs principerna och om SKR:s ramverk för arbete med öppna data på SKR:s webb


Öppen data från hela Sverige och Europa

Sveriges Öppna data samlas i den nationella öppna data-portalen  
Till nationella data-portalen

Nationella dataportalen är kopplad till den europeiska öppna data-portalen
Till europeiska öppna data-portalen


Internationell statistik om data 

Global Data Barometer har poängsatt och visualiserat hur världens länder använder och delar data. Sverige får 43 poäng och placerar sig därmed precis efter Rumänien, Tjeckien och Armenien i rankingen. 
Läs mer och se statistiken på Global Data Barometers webb


Läs mer om öppna data

Inspiredirektivet – en europeisk infrastruktur för geodata

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/kartportalen/inspiredirektivet--en-europeisk-infrastruktur-for-geodata/

PSI-direktivet

https://www.regeringen.se/om-webbplatsen/psi-direktivet/

Om öppna data hos Myndigheten för Digital Förvaltning, DIGG

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data

Om öppna data hos Internetstiftelsen

https://internetstiftelsen.se/kunskap/for-samhallet/oppna-data/