Vinnova-projektet

Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet har beviljats medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Medlen har beviljats inom utlysningen "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”

Läs mer om Vinnova projektet här

Övergripande IoT.png

Projektet heter “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället”

Projektet syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen i att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunkoncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens/koncernens hållbarhetsmål till 2030.

Läs om kommunens och Telges tankar om Vinnova projektet här

Läs mer om samarbetet mellan Södertälje kommun, Telge och RISE här

Läs mer om projektet här på Internet of things Sverige

PROJEKTSTART: 2021-02-01

VARAKTIGHET: 24 mån. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade.png