Vinnova projektet - IoT

Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning, RISE Research Institutes of Sweden och Umeå Universitet har beviljats medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

 

Projektstatus

Intervjuer och workshops med deltagare från Södertälje kommun och Telge Återvinning är nu genomförda och en nulägesanalys och rapport har färdigställts.

Nulägesanalysen kommer att vara ett underlag i konceptutvecklingen där ett flertal interna och externa webbinarier med olika fokus syftar till att ta fram tekniska och verksamhetsmässiga lösningar med sikte på en mer hållbar avfalls- och resurshantering.

Läs rapporten här (pdf)

Även en LCA (life cycle assessment eller livscykelanalys) har gjorts som en del av projektet. Den beskriver hur de produkter som används i IoT-lösningarna, till exempel sensorer, påverkar miljön.

Läs LCA-rapporten här (pdf)


Ett webbinarium om livscykelanalysen kommer hållas torsdag den 9 december kl 8.15-8.45.

Läs mer om webbinariet och anmäl dig här


Projektet


Medlen har beviljats inom utlysningen "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”

Läs mer om Vinnova projektet här

Projektet heter “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället”

Projektet syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncernen i att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunkoncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som led i att nå kommunens/koncernens hållbarhetsmål till 2030.

Förväntade resultat

Generera kunskap, kompetens och förankring i organisationen för att kunna:

  • Skala upp befintliga IoT, Öppna data och AI-lösningar i kommunkoncernen

  • Skapa förutsättningar för att organisationen ska kunna arbeta datadrivet

  • Identifiera och införa nya lösningar och ge förutsättningar för  uppskalning av IoT-satsningen

 

Illustration av konceptutvecklingsprocessens 4 steg

Fyra steg konceptutveckling.png


Tidplan projekt

Vinnovaprojekt 2.png

 

Läs om kommunens och Telges tankar om Vinnova projektet här

Läs mer om samarbetet mellan Södertälje kommun, Telge och RISE här

Läs mer om projektet här på Internet of things Sverige

PROJEKTSTART: 2021-02-01

VARAKTIGHET: 24 mån.