Medborgarlöften

Varje år ger kommunen och polisen så kallade medborgarlöften. Dessa utgår från de medborgardialoger som kommunen och polisen genomfört under föregående år.

Syftet är att ytterligare öka medborgarnas och samhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet och att stärka förtroendet för polisen och kommunen.

Här är 2018 års medborgarlöften.