Nattvandring

Vuxna som är ute och nattvandrar på gator och torg på kvällar och helger är ett viktigt inslag i det trygghetsarbete som pågår i Södertälje. Vuxnas närvaro har en lugnande inverkan och många ungdomar uppskattar att möta människor som bryr sig. Under 2017 bedriver vi nattvandring i fyra områden: Ronna, Geneta, Brunnsäng och Järna.

Att nattvandra innebär vanligtvis att man i grupper om 2–4 personer går ut under fredag- och lördagskvällar, samt under vissa ungdomsintensiva helger.

Nattvandrarna rör sig bland ungdomar för att skapa förtroende, vara förebilder men också för att finnas till hands. Som nattvandrare är man inte polis, väktare eller myndighetsperson, utan helt enkelt en medmänniska som bryr sig och engagerar sig för ungdomar.

I nattvandringsuppdraget ingår även att notera brister i den yttre miljön som bör åtgärdas. Felanmälningarna (t.ex. trasig belysning och klotter) knappas in av nattvandringskoordinatorn på kommunens hemsida.

Nattvandrarna samarbetar med kommunens områdesväktare och säkerhetsavdelning, polisen och fältarna med flera.

Är din förening intresserad av nattvandringsverksamheten och vill prova på att nattvandra? Ring vår kontaktperson, se kontakt.

Föreningarna får ersättning för varje genomfört nattvandringspass.

Nattvandringen är en kommunal verksamhet som drivs och finansieras av kultur- och fritidskontoret och sponsras av samhällsbyggnadskontoret.

Telgebostäder genomför nattvandringar i Lina och Fornhöjden.

FAQ Nattvandringar 2017

Felanmälan för nattvandringen