Aktörer i tältet

Vi finns i tältet under Södertäljefestivalen. Kom och ställ dina frågor, berätta vad du tycker om Södertälje, bygg lego eller ta en kopp kaffe.

  • Kontaktcenter – kom och ställ dina frågor till kommunen
  • Destination Södertälje – berättar om varumärket Södertälje
  • Demokratiberedningen – Politiker från beredningen finns på plats och informerar om beredningens arbete, svarar på frågor.
  • Centrumföreningen – berättar om arbetet inför utmärkelsen Årets stadskärna
  • Stockholms läns museum - finns på plats med projektet ”Platsverkstan Södertälje” som ska stärka länsinvånarnas intresse, kunskap om och förståelse för plats, planering och historieskrivning. Här kan du få en ökad förståelse för vilka möjligheter som finns för att delta i, och påverka den offentliga planeringen och platsens framtida utveckling. Stockholms läns museum har en berättarautomat i tältet.
  • Politiker och tjänstemän från kommunen

Bilden: Politiker och tjänstemän i tältet under festivalen år 2015.