Fika med din politiker

Välkommen till kommunens tält om du vill träffa några av kommunens politiker.

Under hela festivalen finns minst en politiker på plats i tältet. Välkommen in, ta en fika och passa på att ställa frågor!