Medborgardialog

Vill du svara på frågan "Vad behövs för att Södertälje ska bli en riktigt bra student- och kunskapsstad?". Var med i vår medborgardialog. Välkommen till kommunens tält under Södertäljefestivalen.

Södertälje ska vara en attraktiv plats som är lätt att besöka, bosätta och etablera sig i. Företagens konkurrenskraft ska öka. Genom att Södertälje Science park byggs, där KTH etablerar sig och utökar till 1 200 utbildningsplatser, tar Södertälje klivet mot att bli en studentstad. Södertälje Science Park är en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, utbildning och samhälle. Snäckviken utvecklas nu till att bli en naturlig del av stadskärnan med butiker, kontor och bostäder.

Så låter Södertälje

En annan fråga vi ställer är "Hur låter Södertälje?". Alla som vill är välkomna förbi kommunens tält för att berätta om vilken som är den absoluta favoritlåten för tillfället. Det kan vara nytt eller gammalt. Tillsammans skapar vi en musiklista på Spotify som visar vår mixade musiksmak.