Tyck till om finskspråkig undervisning

grafiska symboler föreställande människor

Just nu pågår en utredning av den finskspråkiga undervisningen i grundskolorna i Södertälje kommun. En viktig del i utredningsarbetet är att inhämta synpunkter från invånarna. Du som har förslag, idéer eller åsikter som rör den finskspråkiga undervisningen, är välkommen att skicka in dem senast den 30 september 2021.

Utredningen av den finskspråkiga undervisningen i grundskolorna i kommunen genomförs av utbildningskontoret, på uppdrag av utbildningsnämnden. Syftet är att säkerställa att elever med finska som modersmål får en så bra undervisning som möjligt.

Här kan du läsa om utbildningsnämndens beslut om de finska skolklasserna i juni 2021

Södertälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde. Sverigefinnar är en nationell minoritet i Sverige och finska är ett nationellt minoritetsspråk. Enligt minoritetslagen ska det finska språket skyddas och främjas och den sverigefinska minoriteten ges möjlighet att behålla och utveckla sin kultur. Elever som tillhör den sverigefinska minoriteten har därmed utökad rätt till undervisning i modersmål.

Den finska undervisningen har tidigare bedrivits i åldersblandade så kallade ”finska klasser”, där elever i olika årskurser har haft undervisning tillsammans. Idag erbjuds eleverna finskspråkig undervisning i utvalda ämnen i grupp.

Tyck till – kom med andra förslag

I den pågående utredningen finns flera olika förslag på upplägg för att säkerställa att eleverna med finska som modersmål får en så bra undervisning som möjligt, här nedan presenteras några av förslagen. Det är inte säkert något av dem genomförs. Det är en öppen utredning, där synpunkter och tankar från invånare, lärare, elever, vårdnadshavare och minoritetsföreningar även vägs in.

  1. Finskspråkiga elever går i en sverigefinsk klass där undervisningen i alla ämnen är tvåspråkig, det vill säga bedrivs av två lärare som talar svenska respektive finska.
  2. Finskspråkiga elever går i en finskspråkig klass där hälften av undervisningen bedrivs på finska och den andra hälften på svenska.
  3. Finskspråkiga elever går i en av skolans svenskspråkiga klasser hälften av tiden och hälften av tiden i finsk grupp med undervisning på finska.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2021

Du som har synpunkter på förslagen eller har egna förslag som rör den finskspråkiga undervisningen är välkommen att fylla i nedanstående formulär. Det går även bra att skicka in dem via e-post till: utbildningskontoret@sodertalje.se

Öppet samråd under hösten

Synpunkterna vi får in presenteras vid ett öppet samråd under hösten där du som invånare i Södertälje kommun har möjlighet att delta. Utbildningsnämnden får redovisning och förslag till beslut innan årets slut. Information om tid och datum för öppet samråd kommer att presenteras på kommunens webbplats, föranmälan krävs. Om du önskar delta behöver du skriva det i formuläret nedan och uppge din e-postadress, alternativt kontakta oss via e-post: utbildningskontoret@sodertalje.se
Inbjudan till samrådet kommer att skickas ut via e-post när det närmar sig.

Tyck till om den finskspråkiga undervisningen