Folkhälsoprogrammet

Att arbeta med folkhälsan är att arbeta med social hållbarhet. Målgruppen för kommande års folkhälsoarbete är barn och unga.

Folkhälsoprogrammet (2015-2018) föreslår aktiviteter för att uppfylla sex målområden:

  1. Goda livsvillkor
  2. Goda levnadsvanor
  3. God miljö
  4. Goda arbetsförhållanden
  5. Psykisk hälsa
  6. Samverkan kring folkhälsan

Hur uppnås målen?

Exempel på förslag för att uppnå Goda levnadsvanor kan vara att utöka antal cykelbanor och utegym. För God miljö kan tillgängligheten till grönområden öka och för Psykisk hälsa kan skola och förskolor arbeta för att upptäcka psykisk ohälsa.