Fritt wifi i Södertälje City

Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats EU-medel för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. Dessa möjliggör utbyggnaden av wifi i en första etapp på Storgatan i Södertälje.

EU-medlen är en del av projektet Wifi4eu vars syfte är att främja fri tillgång till trådlöst internet för invånare och besökare på offentliga platser. Kommunen får full kostnadstäckning för etableringen, men de löpande kostnaderna för abonnemang och underhåll får kommunen själva stå för. Projektet, som är ett viktigt led i genomförandet av Digitala Södertälje, förväntas vara genomfört under 2019 och är ett samarbete mellan Centrumföreningen, Telge nät och Södertälje kommun.