Hållbarhetspriset

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor? Nominera din kandidat – senast måndag den 15 oktober.

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor. Priset delas ut under Södertäljegalan fredag den 9 november.

 

Pristagaren bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik

 

Sista datum för nominering var måndag den 15 oktober. Vinnaren presenteras på Södertäljegalan den 9 november.