Hållbarhetspriset

Vinnaren av Hållbarhetspriset 2018 är Vackstanäsgymnasiet.

Motivering

En verksamhet där allt genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv utifrån de globala målen. Där man kombinerar en lång historia och stolta traditioner med nytänkande och ny teknik. Där man ständigt söker nya sätt att medverka till det hållbara samhället, med egen djurhållning och en magisk trädgård där ekologiska grönsaker odlas och där unga människor i sin utbildning lär sig odla utifrån naturens villkor. Årets vinnare har skapat en plats där långvariga anor och ett ansvarstagande för framtiden vävs ihop av ett hållbarhetstänkande och en vilja att leva som man lär.

 

Om priset

Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. I begreppet hållbarhet ingår tre dimensioner; ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Juryn består av Södertälje kommuns hållbarhetsutskott som har till uppgift att följa, bereda och ta initiativ i övergripande hållbarhetsfrågor. 

 

Pristagaren bör ha åstadkommit något av följande:

  • Insatser för att förbättra hushållning med naturresurser, material, råvaror och energi
  • Insatser för att öka kunskaperna om hållbarhetsfrågor
  • Insatser för att öka kännedom om samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Insatser för att bevara den biologiska mångfalden.
  • Insatser som främjar människors hälsa.
  • Insatser som främjar delaktighet, inkludering och livskvalitet
  • Insatser för att utveckla en miljövänlig produktion och teknik