Informationsbladet

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Du kan även läsa det som en PDF. Får du inte informationsbladet, kontakta oss, du hittar e-postadress längre ned på sidan.

Inför utdelningen publicerar vi även halvsidesannonser i Södertäljeposten och Länstidningen, och annonserar på LT:s webbplats. Du kan läsa informationsbladet digitalt som en PDF. 

Längst ned på denna webbsida finns Informationsbladet som PDF.

Informationsbladet ska inspirera och informera. Det innehåller viktig samhällsinformation, information om kommunala verksamheter och tips på aktiviteter som sker i kommunen.

Upplagan är 42 420 exemplar. Informationsbladet delas ut 10 gånger per år, vid månadsskiftet. Vi ger ut dubbelnummer för juli-augusti och december-januari.

Får du inte Informationsbladet?

Informationsbladet produceras av kommunikationsavdelningen på kommunen. Om du inte får det i din brevlåda - ta kontakt med oss på e-postadressen: info@sodertalje.se

Hämta ditt exemplar

Du kan även hämta ditt exemplar på biblioteken, Södertäljebyrån, Torekällberget och hos kommunens kontaktcenter i Stashuset.

Informationsbladet feb 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)

Annons Informationsbladet feb 2019. Publiceras i Södertälje-Posten 24 januari och i Länstidningen 25 januari

Annons SP och LT feb (PDF öppnas i nytt fönster)

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster.

Informationsbladet sept 2018

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster.

Informationsbladet-juli-aug-2018

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster
Informationsbladet juni 2018