Informationsbladet - inställt på grund av corona

OBS - vi ger just nu inte ut något informationsblad på grund av rådande läge med coronaviruset. Uppehållet påbörjades i mars 2020. Oklart när nästa blad kommer ut.

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Du kan även läsa det som en PDF. Får du inte informationsbladet, kontakta oss, du hittar e-postadress längre ned på sidan.

Inför utdelningen publicerar vi även halvsidesannonser i Södertäljeposten och Länstidningen, och annonserar på LT:s webbplats. Du kan läsa informationsbladet digitalt som en PDF. 

Längst ned på denna webbsida finns Informationsbladet som PDF.

Informationsbladet ska inspirera och informera. Det innehåller viktig samhällsinformation, information om kommunala verksamheter och tips på aktiviteter som sker i kommunen.

Upplagan är 42 490 exemplar. Informationsbladet delas ut 10 gånger per år, vid månadsskiftet. Vi ger ut dubbelnummer för juli-augusti och december-januari.

Får du inte Informationsbladet?

Informationsbladet produceras av kommunikationsstaben på kommunen. Om du inte får det i din brevlåda - ta kontakt med oss på e-postadressen: info@sodertalje.se

Hämta ditt exemplar

Du kan även hämta ditt exemplar på biblioteken, Södertäljebyrån, Torekällberget och hos kommunens kontaktcenter i Stashuset.

Informationsbladet mars 2020
Informationsbladet februari 2020
Informationsbladet dec 2019-jan 2020
Informationsbladet november 2019
Informationsbladet oktober 2019
Informationsbladet september 2019
Informationsbladet juli-aug 2019
Informationsbladet juni 2019
Informationsbladet maj 2019
Informationsbladet april 2019
Informationsbladet mars 2019
Informationsbladet februari 2019

Informationsbladet feb 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)

Annons Informationsbladet feb 2019. Publiceras i Södertälje-Posten 24 januari och i Länstidningen 25 januari

Annons SP och LT feb (PDF öppnas i nytt fönster)