Informationsbladet

Kommunens Informationsblad delas ut till alla hushåll i Södertälje kommun. Du kan även läsa det som en PDF. Får du inte informationsbladet, kontakta oss, du hittar e-postadress längre ned på sidan.

Kommunens Informationsblad delas ut till alla hushåll i Södertälje kommun. Under utdelningsveckan publicerar vi även helsidesannons i Länstidningen. Vi publicerar även en nyhet på externa webben där informationsbladet går att läsa som en PDF. Länk till PDF:n läggs även upp på kommunens Facebook-sida.

Längst ned på sidan hittar du Informationsbladet som PDF.

Informationsbladet ska inspirera och informera medborgarna i kommunen. Vi skriver om allt från kultur till viktig samhällsinformation.

Upplagan är 41 480 exemplar. Informationsbladet delas ut 10 gånger per år, vid månadsskiftet. Då publiceras även helsidesannons i LT.

Får du inte Informationsbladet?

Ta kontakt med oss på e-postadress: info@sodertalje.se