Informationsbladet

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Du kan även läsa det som en PDF. Får du inte informationsbladet, kontakta oss, du hittar e-postadress längre ned på sidan.

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Inför utdelningen publicerar vi halvsidesannonser i Södertäljeposten och Länstidningen, vi har även digital bannerannonsering på LT:s webbplats.

Vi publicerar en nyhet här på externa webben. Du kan även läsa informationsbladet digitalt som en PDF. Länk till PDF:n läggs även upp på kommunens Facebook-sida.

Längst ned på sidan hittar du Informationsbladet som PDF.

Informationsbladet ska inspirera och informera. Det innehåller viktig samhällsinformation, information om kommunala verksamheter och tips på olika aktiviteter som sker i kommunen.

Upplagan är 42 295 exemplar. Informationsbladet delas ut 10 gånger per år, vid månadsskiftet. Vi ger ut dubbelnummer för juli-augusti och december-januari.

Får du inte Informationsbladet?

Informationsbladet produceras av kommunikationsenheten på kommunen. Om du inte får bladet i din brevlåda - ta kontakt med oss på e-postadressen: info@sodertalje.se

Hämta ditt exemplar

Du kan även hänta ditt exemplar av Informationsbladet på biblioteken, Södertäljebyrån, Torekällberget och hos kommunens kontaktcenter i Stashuset.