Informationsbladet

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Du kan även läsa det som en PDF. Får du inte informationsbladet, kontakta oss, du hittar e-postadress längre ned på sidan.

Kommunens Informationsblad delas ut till alla invånare i Södertälje kommun. Inför utdelningen publicerar vi halvsidesannonser i Södertäljeposten och Länstidningen, och annonserar på LT:s webbplats.

Du kan läsa informationsbladet digitalt som en PDF. Länk till PDF:n läggs även upp på kommunens Facebook-sida.

Längst ned på denna webbsida finns Informationsbladet som PDF.

Informationsbladet ska inspirera och informera. Det innehåller viktig samhällsinformation, information om kommunala verksamheter och tips på aktiviteter som sker i kommunen.

Upplagan är 42 420 exemplar. Informationsbladet delas ut 10 gånger per år, vid månadsskiftet. Vi ger ut dubbelnummer för juli-augusti och december-januari.

Får du inte Informationsbladet?

Informationsbladet produceras av kommunikationsavdelningen på kommunen. Om du inte får det i din brevlåda - ta kontakt med oss på e-postadressen: info@sodertalje.se

Hämta ditt exemplar

Du kan även hämta ditt exemplar av Informationsbladet på biblioteken, Södertäljebyrån, Torekällberget och hos kommunens kontaktcenter i Stashuset.

Informationsbladet feb 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)

Annons Informationsbladet feb 2019. Publiceras i Södertälje-Posten 24 januari och i Länstidningen 25 januari

Annons SP och LT feb (PDF öppnas i nytt fönster)

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster.

Informationsbladet sept 2018

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster.

Informationsbladet-juli-aug-2018

Ladda ned informationsbladet som en PDF, öppnas i nytt fönster
Informationsbladet juni 2018