Internationella kvinnodagen 2019

Fotograf: Ulla Anderson

På Internationella kvinnodagen den 8 mars delar vi ut Jämställdhetspriet. Fira vinnarna och uppmärksamma dagen med oss. Efter prisutdelningen följer humorfylld föreläsning med komikern Yvonne Skattberg.

Södertälje kommun arbetar för att alla ska behandlas lika, för jämställdhet mellan könen och ett hållbarare Södertälje. För att uppmärksamma internationella kvinnodagen delar Södertälje kommun ut jämställdhetspriset i samarbete med Telge AB, polisen och Länstidningen till den person, förening eller företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Därefter följer en humorfylld föreläsning med komikern Yvonne Skattberg om kvinnor och karriär. 

Datum: Fredag den 8 mars

Tid: 12.00-13.00

Plats: Stadshuset, Campusgatan 26 Södertälje

 

Evenemanget är kostnadsfritt och öppen för alla. Vi bjuder på kaffe/te och lättare fika. Utdelningen av jämställdhetspriset sker 12.00-12.15.

 

Andra evenemang under internationella kvinnodagen

Södertälje kommun är medarrangör till två evenemang som äger rum under dagen, mer information om dessa hittar du via länkarna nedan.

Kvinnodagen i Futurum Järna

Peppfest för unga tejer och icke-binära

 

* Bilden på kommunens förstasida visar förra årets vinnare av Jämställdhetspriset, Tjejhuset.

Dagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen”, initiativtagare var den tyska kommunisten Clara Zetkin och parollen var: Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism.

Den kvinnodagsfirande som numera har sanktionerats av FN är en ganska ”ung” företeelse. FN:s generalförsamling beslutade i en resolution 1977 att införa en gemensam kvinnodag.

Sedan 1978 finns den 8 mars på FN:s lista över högtidsdagar. I samband med FN:s ”erkännande” kan man säga att internationella kvinnodagen ändrades från kampdag till en opolitisk dag.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mer om regeringens delmål för jämställdhet

 

Se även mål 5 i Agenda 2030 om Jämställdhet