Nominera till Jämställdhetspriset 2020

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor? Nominera din kandidat till jämställdhetspriset senast måndag den 17 februari.

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge AB och Länstidningen ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Priset kommer att delas ut den 6 mars i anslutning till internationella kvinnodagen, mer information kommer.

Nominera din kandidat senast måndag den 17 februari

Nomineringen är stängd. Vinnaren presenteras den 6 mars kl. 12.00 i Södertälje stadshus, läs här för mer information.

Det juryn särskilt kommer ta hänsyn till

  • Insatser som pekar på nya vägar för att öka jämställdheten
  • Insatser som visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
  • Insatser som motverkar diskriminering på grund av kön
  • Insatser som utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
  • Insatser som utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
  • Insatser som motverkar mäns våld mot kvinnor
  • Insatser som motverkar våld i nära relationer.

Nominering sker på något av följande sätt

  1. Maila din nominering till utredarenheten@sodertalje.se. Utöver motiveringen vill vi veta vad du heter och hur vi kan nå dig, ange telefonnummer och eventuell e-post.
  2. Fyll i formuläret nedan.
  3. Det går också att skicka in nomineringen via post till: Enheten för utredning och hållbarhet, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Märk kuvertet "Jämställdhetspriset". Nomineringar kan även lämnas till Kontaktcenter i Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26.

Har du frågor kontakta mailen ovan.

Formulär för nominering jämställdhetspriset

Årets jury:

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Alexander Rosenberg, kommunalråd i opposition

Rickard Sundbom, stadsdirektör

Juan Copovi-Mena, VD Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis

 

Förra årets vinnare

År 2019 vann Livet Bitch! jämställdhetspriset. Livet Bitch! är ett kulturprojekt som utgår från Södertäljes unga tjejer och kvinnor med fokus på miljonprogrammen. De samverkar med kulturaktörer inom teater, konst och musik, jämställdhetsaktörer från civila samhället och Södertälje kommun, och en del av Kulturrådets nationella satsning sedan 2017.

Juryns motivering

"Genom ett hårt och outtröttligt arbete för allas lika värde bedrivs kampen för jämställdhet i frontlinjen och vinnaren har tydligt profilerat sig för ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter för att verka i det lokala kulturlivet. Engagemanget ger ringar på vattnet och möjligheter att i samverkan ta jämställdhetsarbetet ytterligare ett steg i rätt riktning."