Jämställdhetsveckan

Södertälje kommun arbetar för att alla ska behandlas lika, för jämställdhet mellan könen och ett hållbarare Södertälje.

Den 5-9 mars anordnar Södertälje kommun en jämställdhetsvecka i samband med internationella kvinnodagen. Det är en temavecka som innehåller seminarier, panelsamtal, föreläsningar och workshops med fokus på jämställdhet. Den internationellt uppmärksammade kampanjen #metoo präglar veckan med en föreläsning av Elaine Eksvärd om härskartekniker och sexuella trakasserier och panelsamtal med Juventas ungdomsjour utifrån skolans hashtag #tystiklassen. Den 8 mars spelas Livet Bitch! uppmärksammade föreställning ”Dom där tjejerna” på Estrad, Tomas Gunnarsson (genusfotografen) håller workshop i stadshuset och jämställdhetspriset delas ut på stadsbiblioteket. Det är fri entré till samtliga evenemang och alla är välkomna att delta men föranmälan krävs.

 

Program

 

Program för jämställdhetsveckan

 

Anmälan

Det är fri entré till samtliga evenemang men föranmälan krävs.

Länk till anmälan

 

Biljetter till expertlunchen på stadsbiblioteket och Livet Bitch! föreställningar hämtas ut vid biljettcentret i stadsbiblioteket i Lunagallerian och är gratis. Till Livet Bitch! går det även att boka biljetter via ticketmaster.se. Har du möjlighet att skriva ut biljetten själv eller visa upp den i mobilen vid föreställningen så tillkommer ingen kostnad. Om du väljer att skriva ut din bokade biljett vid biljettcentret i stadsbiblioteket så tillkommer en serviceavgift på 35 SEK.

 

Syfte

Syftet med veckan är att uppmärksamma att diskirminering av kvinnor är ett problem i vår tid och att det finns mycket kvar att göra för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor, män, pojkar och flickor. Frågan om att arbeta för ett mer jämställt samhälle måste hållas levande.

 

Södertälje kommuns arbete

Södertälje kommun har signerat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå som innebär att kommunen åtar sig att göra ett offentligt åtagande för att jämställdhet ska råda mellan män och kvinnor. Kommunen arbetar även utefter Agenda 2030 där mål 5 är jämställdhet.

Dagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen”, initiativtagare var den tyska kommunisten Clara Zetkin och parollen var: Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism.

Den kvinnodagsfirande som numera har sanktionerats av FN är en ganska ”ung” företeelse. FN:s generalförsamling beslutade i en resolution 1977 att införa en gemensam kvinnodag.

Sedan 1978 finns den 8 mars på FN:s lista över högtidsdagar. I samband med FN:s ”erkännande” kan man säga att internationella kvinnodagen ändrades från kampdag till en opolitisk dag.

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Utifrån detta arbetar regeringen efter sex delmål:

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Mer om regeringens delmål för jämställdhet