Nominera till jämställdhetspriset

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor? Nominera din kandidat till Jämställdhetspriset senast söndag den 18 februari.

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge AB och Länstidningen ut jämställdhetspriset till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Priset kommer att delas ut torsdag den 8 mars på internationella kvinnodagen på Södertälje stadsbiblioteket i Hörsalen. Utdelningen sker i samband med expertlunchen "Lika medborgarskap" klockan 12.00-13.00. 

 

Vem förtjänar priset i år?

Nominera din kandidat i formuläret nedan, sista datum för nominering är söndag den 18 februari.

 

Formulär för nominering

 

Det juryn särskilt kommer ta hänsyn till

  • Insatser som pekar på nya vägar för att öka jämställdheten
  • Insatser som visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
  • Insatser som motverkar diskriminering på grund av kön
  • Insatser som utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
  • Insatser som utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
  • Insatser som motverkar mäns våld mot kvinnor
  • Insatser som motverkar våld i nära relationer.

 

Andra sätt att nominera

  1. Mejla din nominering till utredarenheten@sodertalje.se. Utöver motiveringen vill vi veta vad du heter och hur vi kan nå dig, ange telefonnummer och eventuell e-post.
  2. Det går också att skicka in nomineringen via post till: Enheten för utredning och hållbarhet, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje. Märk kuvertet "Jämställdhetspriset". Nomineringar kan även lämnas till Kontaktcenter i Södertälje stadshus, Campusgatan 26.

 

Förra årets vinnare

 

Innebandyföreningen Telge SIBK vann jämställdhetspriset år 2017.

Juryns motivering:

"Årets pristagare är en av Södermanlands största innebandyföreningar med framgångsrika elitlag på både dam- och herrsidan. Men framför allt är det en förening där flickor värderas lika högt som pojkar. Kort sagt: en förening med den uttalade ambitionen att vara en förening för alla. Telge SIBK är en förebild när det gäller att oavsett nivå ge flickor och pojkar en möjlighet att utvecklas både på och vid sidan av planen"

 

Telge SIBK  är en av Södermanlands största innebandyföreningar med framgångsrika elitlag på både dam- och herrsidan.

 

Årets jury

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande

Marita Lärnestad, kommunalråd i opposition

Magnus Claesson, ekonomidirektör

Stefan Hollmark, vd Telge AB

Nellie Pilsetnek, Länstidningen

Mikael Alfredsson, kommunpolis