Medborgardagen

Lägg lördagen den 14 oktober 2017 på minnet. Då håller Stadshuset i Södertälje öppet för medborgardagen klockan 12.00-16.00.

Medborgardagen ska vara en träffpunkt, ett sätt att lära känna din kommun. Mer information om dagen kommer i slutet av juni.