Din kommun

Medborgardagen är en dag då Stadshuset slår upp dörrarna och du får möjlighet att träffa tjänstepersoner och folkvalda på ett enkelt sätt.

Är du nyfiken på vilka föreningar och verksamheter som medverkar? Se Medverkande föreningar. Här kan du se årets program, med karta.

Träffa dina folkvalda

Mingla med poltiker. Mer information kommer framöver.

Kommunala verksamheter

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret visar upp de färdiga strukturplanerna (längst ned på webbsidan) som många av er invånare har engagerat sig i genom dialoger och workshops.

Under Medborgardagen är ni också varmt välkomna att svara på kommunens webbenkät om Västergård. Läs mer om Strukturplan för Västergård.

Vad är en strukturplan? En strukturplan redovisar på ett övergripande sätt den tänkta fysiska strukturen för en stadsdel.

Social- och omsorgskontoret

Anhörigstöd talar om hur de ger stöd eller vårdar anhöriga; anhöriga personer som är äldre, långvarigt sjuka eller har en funktionsnedsättning.

Uppsökarna arbetar förebyggande. Alla Södertäljebor över 80 år får erbjudande om ett hembesök. Hör om kommunens olika verksamheter riktade till äldre.

Placeringsenheten är ansvarig för familjehem och hoppas att fler ska vilja vara just det. Besök dem gärna och hör mer om vad familjehem innebär.