Enkätundersökning romsk inkludering

Södertälje kommun utförde hösten 2021 en enkätundersökning för romer bosatta i Södertälje. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man upplever mötet med kommunen och de verksamheter man kommer i kontakt med.

Enkäten besvarades anonymt och informationen kommer att användas för att utveckla och förbättra kommunens kunskap, förståelse och bemötande.

Du som deltog, tack för din medverkan!

Resultatet från enkäten kommer att redovisas på denna sida våren 2022.

Här kan du läsa resultatet av en enkätundersökning som Länsstyrelsen Stockholm genomfört år 2021.