Södertäljes öppna data

Öppna data är information som utan krav på avgift eller andra villkor är tillgängliga för alla. Vad som klassificeras som öppen data regleras av PSI- och Inspiredirektiven från EU. På nationell nivå är det Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som har uppdraget att främja tillgängliggörandet av information och öppna data från statliga myndigheter.

Scrolla hela sidan ner så du inte missar någon information om öppen data. Tabellen med öppna data fortsätter på flera sidor.

Vi har påbörjat arbetet med att visualisera öppna data för att öka medvetenheten och förståelsen. Här är några exempel:

 

 

Genom att tillgängliggöra kommunens öppna data möjliggör vi för andra aktörer, exempelvis företag och allmänheten, att skapa nya tjänster. På så sätt kan vi både bredda och öka takten i samhällsutvecklingen.

Den data kommunen tillgängliggör publiceras direkt på den nationella portalen för öppna data  som i sin tur rapporterar vidare till motsvarande europeiska centralportal. Södertälje är även kommunpartner med Hack for Sweden som har regeringsuppdraget att stödja innovation genom öppna data. Därutöver så ingår Södertälje i ett samarbetsprojekt kring öppna data i Stockholmsregionen.

Södertälje kommun delar nu öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Detta är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för våra medborgare inom området.

Kontakta oss gärna! Vi är övertygade om att samarbete mellan kommunen, företag och medborgare är det vägen till att skapa värdefulla tjänster för medborgarna.
 
Om filmen Öppna data: Södertälje kommun har tagit fram en kort film som visar hur vi framöver ska kunna använda öppna data och IOT (Internet of Things) för att ge medborgarnytta. I detta fall data om lediga parkeringsplatser. Men filmen har också ett tidsperspektiv, vilket visar att det som är en utmaning idag kanske inte alls blir en fråga framöver....
 

Digitaliseringsenheten på kommunstyrelsens kontor  ansvarar för åtkomst till informationen. Informationen kommer från olika kontor inom kommunen. Innehållet i de olika datamängderna beskrivs kortfattat nedan, dels under datamängdens rubrik.