Nyckeltal i Kolada

Kolada är en förkortning för Kommun- och landstingsdatabasen. Nyckeltalen i Kolada bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån, SCB, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brå, Brottsförebyggande rådet, och täcker allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

På denna sida har vi samlat de nyckeltal som idag finns om kommunen i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgänglig. Notera att för vissa av dessa nyckeltal saknas data om Södertälje kommun i databasen. För varje nyckeltal visas dels en graf över utvecklingen för de år som Kolada har data om, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller för varje år håll musen över prickarna på grafen.