Partnerskap med Hack for Sweden

Södertälje kommun har inlett ett samarbete med den myndighetsövergripande rörelsen Hack for Sweden. Syftet är att sätta innovation på kartan genom öppna data, att öka användningen av information som produceras och att hitta nya samarbetspartners i kommunens digitala arbete.

Södertälje kommun arbetar aktivt med digitalisering och att ytterligare driva på användandet och uppmärksamheten kring öppna data. Som första kommun i Sverige kommer Södertälje att delta i Hack for Sweden, ett initiativ från regeringen som handlar om hur man kan lösa samhällsutmaningar genom myndigheters öppna data.

Södertälje ser Hack för Sweden som en god samarbetspartner i vårt arbete med innovation och öppna data. Vi får möjlighet att höja kommunens kompetens och jobba nyskapande tillsammans med andra kring digitala lösningar. Vårt mål är att arrangera ett eget hackathon under 2019. 

Södertälje första kommun att samarbeta med Hack for Sweden