Tillämpning öppna data

Södertälje kommun delar nu öppen skoldata till Hemnet.se som nyttjar denna för att i sin kartbild vid bostadssök även rita ut kommunens olika skolor och förskolor. Det är därmed den första tillämpningen av kommunens öppna data och visar direkt på ett mervärde för dig som medborgare.

Presumtiva bostadsköpare kan lätt se vilka skolor och förskolor som ligger i närheten men också få direkt tillgång till mer information om dessa.

images26d.png


Två andra tillämpningar av öppna data är ett så kallat ”hackathon” där man nyttjar öppna data i olika sammanhang. Vi anordnar ett hackathon 31 januari 2020, för mer info: Hack for Södertälje . Inom samma hackathon kan även skolelever delta för att ta fram förslag på hur en eventuell framtida skola i Södertälje centrum skulle se ut och fungera, för mer info: Minecraft Hackathon