Södertälje city – i samverkan

Södertälje city – i samverkan är en samverkansplattform mellan handlare/företag, fastighetsägare i centrum och Södertälje kommun.

Centrumföreningen är mittpunkten i Södertälje city – i samverkan. I dess regi hålls det möten och planeras framåt, allt för att utveckla Södertälje centrum på bästa sätt.

Södertälje city – i samverkan vill utvecka stadskärnan i dialog med Södertäljeborna. Ett uttalat mål är att på sikt vinna utmärkelsen Årets stadskärna.

 

Södertälje kommun

Södertälje kommuns representanter i Centrumföreningens styrelse:

  • Rickard Sundbom, stadsdirektör
  • Homan Gohari, tillförordnad samhällsbyggnadsdirektör
  • Karin Voltaire, chef Destination Södertälje

Styrelsen 2017 (2018 publiceras framöver)

 

Årets svenska stadskärna

Södertälje city – i samverkan startade i början på 2014. Satsningen tar avstamp utifrån två politiska förslag, Levande centrum och Ökat folkliv i centrum. Du finner de politiska dokumenten på denna webbsida.

Med utgångspunkt i den nya översiktsplanen Framtid Södertälje, samt i programmet för Södertälje stadskärna 2009-2029, formulerades en övergripande policy.

Ett uttalat mål är att Södertälje ska få utmärkelsen Årets stadskärna. Sodertalje Centrumförening samordnar satsningen.

 

Vinnarkriterier

Priset Årets stadskärna tilldelas "den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling." För mer information, se Svenska Stadskärnor

 

Slutmålet är att vara och ses som en attraktiv stad

Verktygen för framgång är samarbetete och dialog. Alla aktörer utgår ifrån perspektivet: Hur vill Södertäljeborna att stadskärnan ska utvecklas, göras tillgänglig och fyllas av liv?  

Stadskärnan byggs och utvecklas!

Längre ned finner du en webbkata där du kan klicka runt och se planerade projekt. I nuvarande karta visas mer än centrum. Framöver kommer kartan att utvecklas. 

 

City fylls av dialog, evenemang och engagemang   

Här är några av de aktiviteter som knyter an till Söderäljte city – i samverkan.

Södertäljefestivalen

En stadsfestival i centrum som drivs under ett eget varumärke. Festivalen produceras i samverkan mellan flera olika aktörer. 2017 arrangerar Södertälje Centrumförening Södertäljefestivalen.

Dialog Slussholmen

En dialog där Södertäljeborna engageras i arbetet med att förändra Slussholmen till en park. Dialogen startades 2014 i ett tält på  Kringelfestivalen, som 2017 bytte namn till Södertäljefestivalen, och har följts upp därefter.

Under dialogerna har det framkommit önskemål om att Slussholmen ska utformas som en "grön oas" mitt i staden. Lotsudden är en möjlig plats för publika verksamheter. Den skulle kunna vara ett lite lugnare komplement till de mer aktiva delarna i staden. Det är ett förslag som tas med i det fortsatta arbetet.

Ett annat förslag som tas vid vidare i det fortsatta arbetet är att förutsättningar ska finnas för tillfälliga aktiviteter, under både sommar- och vintertid.

Slussholmen kommer att utgöra en viktig länk till andra platser med aktiviteter, t.ex. Marenplan, gågatan, Kusens backe och parcourparken.

 

Södertälje city – tankar och berättelser

Södertälje city är en plats vi utvecklar tillsammans. Under våren 2016 tyckte några studenter till om sitt centrum.

Elever från Wendela Hebbegymnasium, Estetik & Media åk 1, gavs följande utmaning av sin lärare:  Välj en plats som betyder något för dig, som påverkat dig eller som du har en åsikt om. Filmerna presenterades på kommunens Facebook våren 2016. Läs mer och se filmer.

 

 Webbkarta - klicka dig runt