Röstmottagare rekrytering avslutad

Valnämnden har nu rekryterat röstmottagare i valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018. För att vara röstmottagare behöver du ha fyllt 18 år och inte vara valbar på någon lista i Södertälje kommun.

Sveriges kommuner genomför de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet. Valnämnden i Södertälje kommun ansvarar bland annat för att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler. I Södertälje kommun finns det 49 valdistrikt. Varje distrikt består av en vallokal med minst 5 röstmottagare (en ordförande och en vice ordförande och minst 5 röstmottagare). Vid det allmänna valet stänger vallokalerna klockan 20.00, sedan startar rösträkningen. 

Rekryteringen till röstmottagare är nu avslutad. Tack ni som skickat in er intresseanmälan!

Att vara röstmottagare

Du behöver du vara noggrann och ha en god känsla för personlig service. Du måste vara stresstålig eftersom arbetet kan vara både krävande och ske under tidspress.

Arbetsuppgifter

  • Kontrollera att väljarna kommit till rätt lokal
  • Svara på frågor om hur man röstar
  • Dela ut valkuvert
  • Hålla god ordning i vallokalen
  • Ta emot röster och pricka av dem i röstlängden
  • Granska och räkna röster

Du som tidigare varit röstmottagare kan även få tjänstgöra som ordförande eller vice ordförande i en vallokal. Bocka i att du är intresserad av detta i anmälningsformuläret.

Arbeta på valdagen

Du kan arbeta som röstmottagare i någon av kommunens vallokaler på valdagen den 9 september.
Ersättning: Arvodet 2014 var 1900:- för röstmottagare. Valnämnden kommer besluta om att höja arvodet för dig som är röstmottagare under valen 2018, men detta beslut är ännu inte fattat.
Arbetstid: Ca 8 timmar under dagen och därutöver den tid som krävs för att räkna rösterna efter att vallokalen stängt kl 20.00.

Krav

Du måste ha fyllt 18 år. Varje röstmottagare måste genomföra en utbildning som valnämnden anordnar. Om du tänker kandidera till något val och finns på lista, vill vi inte att du ska vara röstmottagare.

Information om personuppgifter

Så här hanteras dina personuppgifter när du ansöker om att bli röstmottagare

Personuppgifterna du lämnar till Södertälje kommun kommer att behandlas enligt personuppgiftslagens och dataskyddsförordningens regler.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden i Södertälje. Vi kommer att använda dina uppgifter för att administrera röstmottagningen vid valen 2018 och för att utbetala arvode till dig.

Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du har även rätt att begära att uppgifterna raderas, att felaktiga uppgifter rättas, att viss behandling begränsas, eller att invända mot att behandling görs.

De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut som allmänna handlingar.

Om du vill klaga på hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du vända dig till valnämnden på mailadress val@sodertalje.se eller till valsamordnare Johan Karlsson 08 523 018 95