Södertälje röstar

 

Den 9 september 2018 är det dags att välja politiker till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Från och med den 22 augusti kan röstberättigade personer som är bosatta i Sverige förtidsrösta. På den här webbsidan hittar du information om valet.

Din röst är viktig! Var med och påverka hur Södertälje kommun och Sverige ska styras under kommande mandatperiod (fyra år). Att gå och rösta är en demokratisk rättighet.

Om du är röstberättigad får du ditt röstkort i brevlådan senast den 22 augusti 2018. På röstkortet finns information om vilka val du har rösträtt i, adress till vallokalen där du får rösta och vilka tider vallokalen är öppen.

Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du beställa ett nytt hos Södertälje kommun, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Från och med 22 augusti, fram till och med valdagen 9 september, kan du förtidsrösta. För att förtidsrösta måste du ha med ditt röstkort och id-handling (identitetskort, legitimation). Saknar du id-handling kan någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Information om förtidsröstningslokaler som ligger närmast dig hur de är öppna finns på ditt röstkort. Information om alla förtidsröstningslokaler finns på www.val.se

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det, till exempel om du är funktionshindrad eller gammal. Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. Det är särskilda rutiner som gäller när man röstar med bud. Du kan läsa mer om det på www.val.se

Du får rösta i riksdagsvalet om du: 

  • fyllt 18 år senast på valdagen, 9 september 2018
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du får rösta i kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september 2018
  • är svensk medborgare och är folkbokförd i Södertälje kommun
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Södertälje kommun
  • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i Södertälje kommun

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. 

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Nio olika partier har ledamöter (politiker) i kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

De här åtta olika partierna är anmälda till årets val. Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sitt parti. Hur många ledamöter det blir från varje parti beror på hur många röster partiet har fått i kommunalvalet - där du som medborgare har röstat.

I Sveriges riksdag sitter det sedan valet 2014 politiker från åtta olika partier. Du kan rösta på något av de åtta partierna, eller på annat parti som inte är representerat i riksdagen. Det finns 38 olika partier som har registrerat sig till riksdagsvalet. Du hittar listan över registrerade partier på Valmyndighetens webbplats 

Partier i riksdagen, valperioden 2014-2018

Södertälje kommun tillhör Stockholms län, därför röstar Södertälje kommuns invånare till landstingsfullmäktige i Stockholms län. Sedan förra valet 2014 sitter det 149 ledamöter i landstingsfullmäktige. Åtta olika partier är representerade. Landstingsfullmäktige bestämmer om frågor som i första hand handlar om sjukvård och kollektivtrafik.