Viktig information om valet

information om valet 

Den 9 september 2018 är det dags att välja politiker till Sveriges riksdag, Södertälje kommunfullmäktige och Stockholms läns landstingsfullmäktige. Från och med den 22 augusti kan röstberättigade personer som är bosatta i Sverige förtidsrösta. På den här webbsidan hittar du information om valet.

2018-09-10. Idag den 10 september, dagen efter valet, har länsstyrelserna påbörjat den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla röster en gång till. Ett slutgiltigt valresultat bör finnas i slutet av veckan. På Valmyndighetens webbsida finns preliminära valresultat:

Din röst är viktig! Var med och påverka hur Södertälje kommun och Sverige ska styras under kommande mandatperiod (fyra år). Att gå och rösta är en demokratisk rättighet.

Information in other languages

The Election Authority (Valmyndigheten), have information about the election in more than 30 different languages.

Visit the website: Valmyndigheten-other languages

Information in english

Informaatio suomeksi 
Information in arabic

Hur går valet till?

Om du är röstberättigad får du ditt röstkort i brevlådan senast den 22 augusti 2018. På röstkortet finns information om vilka val du har rösträtt i, adress till vallokalen där du får rösta och vilka tider vallokalen är öppen.

Om du inte fått ditt röstkort, eller om du tappat bort det, kan du beställa ett nytt hos Södertälje kommun, Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Rösträtt - vem får rösta?

Du får rösta i riksdagsvalet om du: 

 • fyllt 18 år senast på valdagen, 9 september 2018
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du får rösta i valet till Södertälje kommunfullmäktige och Stockholms läns landstingsfullmäktige om du:

 • fyllt 18 år senast på valdagen den 9 september 2018
 • är svensk medborgare och är folkbokförd i Södertälje kommun
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i Södertälje kommun
 • är medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i Södertälje kommun
 • OBS! Du behöver alltså inte vara svensk medborgare - det räcker att du varit folkbokförd i Sverige tre år i rad, och är bosatt i kommunen.

Rösträtt för utlandssvenskar

En utlandssvensk är en svensk medborgare som utvandrat från Sverige. För att betraktas som utlandssvensk måste du någon gång ha varit folkbokförd i Sverige. 

Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Särskilda regler för vissa EU-medborgare

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Rösta i förväg - förtidsrösta

OBS! Valmyndigheten som skickat ut röstkorten informerar om att telefonnummer till kommun och länsstyrelse bytt plats på röstkorten. Telefonnumren är alltså korrekta, men de har bytt plats.Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt. Läs mer i webbnyheten.

Från och med 22 augusti, fram till och med valdagen 9 september, kan du förtidsrösta. För att förtidsrösta måste du ha med ditt röstkort och id-handling (identitetskort, legitimation).

Saknar du id-handling kan någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling. Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Information om förtidsröstningslokaler som ligger närmast dig, när de är öppna, finns på ditt röstkort.
I Södertälje kommun finns 12 olika lokaler där du kan förtidsrösta.

Här finns information om lokalerna, var de ligger, och när de är öppna:
Förtidsröstningslokaler i Södertälje kommun (extern länk, öppnas i nytt fönster)  

Vallokaler - här kan du rösta

Rösta i vallokal den 9 september 2018

På valdagen den 9 september kan du rösta i din egen vallokal. Adressen och öppettiderna till din vallokal står på ditt röstkort.

Det går även att förtidsrösta på valdagen den 9 september.

Röstkortet kommer hem till dig med post. Du hittar en lista med adresser till alla vallokaler på Valmyndighetens webbsida. Vallokalerna är öppna klockan 08:00 - 20:00 den 9 september.
Vallokaler i Södertälje kommun - där du kan rösta på valdagen 9 september

Rösta i förväg/förtidsrösta

Du kan förtidsrösta från den 22 augusti - fram till och med valdagen den 9 september. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. 

Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att rösta i förväg. I röstningslokalen finns valsedlar och kuvert till valsedlarna.

Du hittar en lista med adresser till alla vallokaler där du kan förtidsrösta på Valmyndighetens webbsida. I Södertälje kommun finns tolv olika förtidsröstningslokaler. Vallokalerna har olika öppettider.

Förtidsröstningslokaler i Södertälje kommun

Rösta med bud eller ambulerande röstmottagare

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du till exempel är funktionshindrad eller har hög ålder.

Du kan också utse ett bud som röstar i ditt ställe, om du inte kan ta dig till vallokalen alls. Det är särskilda rutiner som gäller när du röstar med bud.

Du kan rösta med bud om du:

 • är sjuk
 • är funktionshindrad
 • har hög ålder och inte själv kan ta dig till vallokal
 • är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • bor utmed en lantbrevbärarlinje. Då kan lantbrevbäraren vara bud åt dig

Det krävs ett särskilt material för att kunna budrösta. Du kan få det materialet från kommunen eller den statliga Valmyndigheten.
Material för budröstning finns att hämta i på alla platser där det går att förtidsrösta. Här är lokalerna för förtidsröstning i Södertälje kommun: Här kan du rösta i Södertälje kommun

Ambulerande röstmottagare

Valnämnden har utsett ambulerande röstmottagare för kunna hjälpa den som själv inte kan ta sig till en vallokal. En ambulerande röstmottagare kan göra hembesök och ha med sig valsedlar. Din röst görs i ordning, och sedan tar röstmottagaren med sig din röst i kuvert och ser till att den hamnar rätt, hos det valdistrikt som du tillhör.

Behöver du hjälp med att rösta eller har frågor om budröstning eller ambuleradende röstmottagare - kontakta Södertälje kommun på telefon: 08-523 010 00.

Läs mer

Det finns även mer information på Valmyndighetens webbplats: Hjälp vid röstning

Vilka kan jag rösta på?
Val till kommunfullmäktige i Södertälje

Nio olika partier har idag ledamöter (politiker) i kommunfullmäktige i Södertälje kommun. Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Ledamöterna i kommunfullmäktige representerar sitt parti. Hur många ledamöter det blir från varje parti beror på hur många röster partiet har fått i kommunalvalet - där du som medborgare har röstat.

Flera partier har anmält intresse att delta i årets val, bl.a. dessa som redan är representerade:

Det finns även andra partier att lägga sin röst på. På Valmyndighetens webbsida finner du samtliga partier och röstsedlar. Klicka här. 

Val till riksdagen

I Sveriges riksdag sitter det sedan valet 2014 politiker från åtta olika partier. Du kan rösta på något av de åtta partierna, eller på annat parti som inte är representerat i riksdagen. Det finns 38 olika partier som har registrerat sig till riksdagsvalet. Du hittar listan över registrerade partier på Valmyndighetens webbplats 

Partier i riksdagen, valperioden 2014-2018

Landstingsfullmäktige i Stockholms län

Södertälje kommun tillhör Stockholms län, därför röstar Södertälje kommuns invånare till landstingsfullmäktige i Stockholms län. Sedan förra valet 2014 sitter det 149 ledamöter i landstingsfullmäktige. Åtta olika partier är representerade. Landstingsfullmäktige bestämmer om frågor som i första hand handlar om sjukvård och kollektivtrafik.

Valkompass - vilka frågor är viktiga för dig?

Vilka frågor är viktiga för dig? Vilket parti matchar bäst med dina åsikter?

SVT Nyheter, (Sveriges Televison), har tagit fram Valkompasser där du kan svara på frågor och se vilket parti som bäst stämmer överens med dina åsikter.

Det finns tre olika valkompasser: riksdagsvalet, kommunen och landstingen. Du kan välja Södertälje kommun i scrollistan.

SVT Nyheter Valkompass (extern länk, öppnas i nytt fönster)

kandulova - ställ din fråga till politikerna

Mittmedia lanserar webbsidan kandulova. Där kan du ställa dina frågor till de lokala politikerna i till exempel Södertälje kommun.

Läs mer här: kandulova