Valaktiviteter

Här kommer du kunna läsa vilka aktivitet som görs i Södertälje kommun för att öka valdeltagandet.

Mer information kommer.

Demokratiberedningen tillsattes efter valet 2014 och är kommunstyrelsens organ för att följa, bereda och ta initiativ i frågor som bland annat berör demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och valdeltagande. Läs mer om demokratiberedningens uppdrag.