Vårt Järna

Vårt Järna är en broschyr från Järna kommundelsnämnd

Vårt Järna är en folder som delas ut till hushållen i Järna. Här hittar du även foldern som en digital PDF.

Kommundelsnämnden i Järna gör och delar ut trycksaken Vårt Järna till alla hushåll i Järna, ett par gånger om året på försök fram till år 2020. I Vårt Järna informeras om beslut som tagits, om saker som är på gång att beslutas, och om evenemang. Vårt Järna nummer 3 delas ut den 13 december 2019.

Här hittar du Vårt Järna som en digital PDF

Vårt Järna nr 3 (PDF öppnas i nytt fönster)

Vårt Järna nr 2 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)

Vårt Järna nr 1 2019 (PDF öppnas i nytt fönster)