Vårt Järna

Vårt Järna är en broschyr från Järna kommundelsnämnd

Vårt Järna är en folder som delas ut till hushållen i Järna. Här hittar du även foldern som en digital PDF.

Kommundelsnämnden i Järna gör och delar ut trycksaken Vårt Järna till alla hushåll i Järna, ett par gånger om året på försök fram till år 2020. I Vårt Järna informeras om beslut som tagits, om saker som är på gång att beslutas, och om evenemang.