Arkiv pressmeddelanden


Södertälje lanserar ny varumärkesplattform

2015-06-12: Den 17 juni presenteras den nya varumärkesplattformen för Södertälje. Varumärkesplattformen ska bidra till att stärka Södertäljes konkurrenskraft och skapa en enhetlig bild i arbetet med att attrahera och behålla invånare, företag och besökare. Läs mer >


Detaljplaner i Almnäsområdet ut på granskning

2015-06-10: Stadsbyggnadsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 9 juni att skicka ut tre detaljplaner i Almnäsområdet på granskning/utställning. Området pekas både i kommunens översiktsplan och i den regionala utvecklingsplanen, RUFS, som ett viktigt område för regionens utveckling. Läs mer >


Pressinbjudan: Årets byggnad 2014

2015-06-09: Välkomna att delta i prisutdelningen av årets byggnad 2014. Priset delas ut av Södertälje kommun tillsammans med Byggmästarföreningen. Läs mer >


Unikt samarbete ska halvera koldioxidutsläpp

2015-06-08: Samordning av varudistribution på Södertörn innebär färre transporter och minskad klimatpåverkan och ger Södertörnskommunerna en framskjuten plats i det nationella miljöarbetet. Samarbetet ska halvera koldioxidutsläppen. Fyra kommuner är igång och inom kort ansluts ytterligare fyra. Södertälje ansluter sig i september. Läs mer >


Skolinspektionen om förskola och fritidshem i Södertälje kommun

2015-05-29: Skolinspektionens senaste tillsyn av förskolans och fritidshemmens verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och att fritidshemmen i de flesta avseenden uppfyller skollagens krav på utveckling och lärande. Dock måste kötiden för plats i förskolan kortas och dokumentationen av fritidshemmens verksamhet behöver förbättras. Läs mer >


Ceremoni för nyblivna svenska medborgare i Södertälje

2015-05-28: I samband med nationaldagsfirandet lördagen 6 juni blir det en särskild ceremoni för de som blev svenska medborgare år 2014 och som är skrivna i Södertälje. Läs mer >


S:ta Ragnhildmedaljen till Peter Forsberg

2015-05-27: Årets S:ta Ragnhildsmedalj tilldelas Peter Forsberg för sitt långvariga engagemang för Södertälje som idrottsstad och som företagarkommun. Läs mer >


Hans helighet Patriarken Ignatius Aphrem II besöker Södertälje kommun

2015-05-22: På måndag 25 maj får Södertälje kommun besök av Patriarken Ignatius Aphrem II. Patriarken är högste ledare för Syriac Orthodox Church of Antioch vars religiösa territorium omfattar 5,5 miljoner medlemmar i länder i Europa, Asien liksom Nord- och Sydamerika. Han kommer att finnas tillgänglig för en kortare frågestund under måndagen. Läs mer >


Södertälje kommun tecknar avtal för personer som får stöd enligt LSS

2015-05-13: Södertälje kommun tecknar nya ramavtal med leverantörer av boende med särskilt stöd enligt LSS, något som kommer skapa mer ordning och reda. Kommunen får genom avtalet bättre möjlighet att arbeta med kvalitet och likställighet av externt utförd LSS-verksamhet. Läs mer >


Södertäljes skolor klättrar 74 platser

2015-04-28: Det genomsnittliga meritvärdet bland Södertäljes grundskolelever ökar. På ett år har Södertäljes skolor klättrat från plats 238 till plats 164 i SKL’s rapport Öppna jämförelser– grundskola 2015. Läs mer >