Arkiv pressmeddelanden


Låg konsumtion av droger och alkohol bland Södertäljeungdomar

2020-09-09: Södertäljes ungdomar använder mindre narkotika än ungdomar i andra kommuner i länet, och kommunen ligger bra till även när det gäller alkohol och rökning. Det framgår av den så kallade Stockholmsenkäten som länsstyrelsen sammanställer vartannat år bland elever i årskurs 9 och i tvåan på gymnasiet. Läs mer >


Viktiga bidrag stärker arbetet för friskare hav, sjöar och vattendrag

2020-06-25: Södertälje kommun är en förebild när det gäller arbetet med att vårda och förbättra vattenresurser. Vår vattenplan inspirerar andra och just nu pågår ett tiotal projekt som beviljats bidrag från bland annat Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Läs mer >


Unika åtgärder på vuxenutbildningen i Södertälje ger resultat

2020-06-25: Andelen elever med godkända resultat har ökat sedan vuxenutbildningen i Södertälje införde tidigare oprövade åtgärder – ett nytt test och en ny förberedande kurs inför de gymnasiala yrkesutbildningarna. Det visar färsk statistik från Södertälje kommun. Läs mer >


Ny lag gör att kommunen kan agera snabbt mot restaurangträngsel

2020-06-17: Snart kan miljönämnden i kommunerna besluta om stängning av serveringsställen som brutit mot riktlinjer för att undvika trängsel. Riksdagen fattade idag den 17 juni beslutet om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen för att minska smittspridningen av coronaviruset.  Läs mer >


Södertälje kommun får utmärkelse för digital skolutveckling

2020-06-15: Tillsammans med åtta andra skolhuvudmän får Södertälje kommun utmärkelsen Guldtrappan 2020, vilket är första gången. Det är till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan som utmärkelsen Guldtrappan 2020 delas ut, för femte året i rad. Läs mer >


Jonas Karlsson blir ny näringslivschef

2020-06-04: Jonas Karlsson har utsetts till ny näringslivschef i Södertälje kommun. Han har mångårig chefs- och ledarskapserfarenhet från privat och offentlig sektor. Idag arbetar Jonas Karlsson som näringslivschef i Nynäshamns kommun. Läs mer >


Patrullerande poliser tilldelas årets Sankta Ragnhildsmedalj

2020-05-29: 2020 års Sankta Ragnhildsmedaljörer är Henrik Billstam och Per-Olof Forsell som tilldelas priset för sina insatser för Södertälje och kommunens medborgare. Läs mer >


Nationaldagsfirande i våra digitala kanaler – huvudtalare är Johan Giesecke

2020-05-28: År 2020 uteblir det traditionsenliga nationaldagsfirandet på Torekällberget med anledning av covid-19. Men Södertälje kommun ställer inte in, utan ställer om. Årets nationaldagsfirande kommer alla kunna ta del av digitalt – genom ett förinspelat specialprogram. Läs mer >


Orkesterskolan El Sistema Södertäljes festival i ny tappning

2020-05-14: I år får musiken under den så kallade ELSIS-festivalen hitta nya vägar med mindre grupper av åhörare. Det kommer ske utomhus vid ett äldreboende i en av Södertäljes stadsdelar. Läs mer >


Kommunens service till företagen bättre än någonsin i Södertälje

2020-04-22: Södertälje kommun tar ett kliv framåt i hur vi sköter vår service gentemot företag. Det visar den senaste mätningen från Nöjd kund-index, NKI. Det är Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA, som idag presenterar en sammanställning av resultat från en mätning av kommunernas myndighetsutövning mot företag. Läs mer >