Arkiv pressmeddelanden


ABF vinnare av årets Tillgänglighetsutmärkelse

2009-11-04: Under Kulturnatten lördagen den 7 november delas årets Tillgänglighetsutmärkelse ut. Det är Södertäljes kommunala handikappråd som uppmärksammar insatser som förbättrat tillgängligheten för medborgarna i Södertälje kommun. Läs mer >


En natt som sjuder av kultur

2009-11-04: Lördag 7 november arrangerar Södertälje kommun tillsammans med en mängd medarrangörer en Kulturnatt för alla. I år håller vi till på 19 platser, varav 14 utanför kulturhuset och bjuder på allt från en kulturell stadsvandring till Thorsten Flinck. Läs mer >


Kärlek och relationer på MEGAFON – Södertäljes filmfestival

2009-11-04: Melinda Mattson är en 15-årig filmskapare och en av de 35 unga södertäljebor som visar sin film under filmfestivalen MEGAFON lördag den 7 november. Läs mer >


Södertälje kommun lanserar: Frukostklubben - en morgonsoffa för företagare

2009-10-29: Tisdag den 3 november är det premiär för Frukostklubben - Södertälje kommuns senaste satsning för företagare i samarbete med Träffpunkt Tälje och Handelskammaren. I ett format som liknar TV:s morgonsoffa möts företagare, näringslivsprofiler och politiker för att diskutera framtidsfrågor. Läs mer >


Nystartskontoret turnerar i Södertälje

2009-10-20: Lördag den 24 oktober inleder Nystartskontoret sin höstturné i Södertälje. Nyföretagarbussen kommer att åka runt till olika stadsdelar i kommunen och besvara frågor om att starta eget företag och stötta den som vill ta steget till entreprenörskap. Läs mer >


Bättre lokalanvändning i Bårsta, Geneta, Lina och Ronna

2009-10-07: Södertälje kommun arbetar målmedvetet för sammanhållna skolor där eleverna kan gå hela sin grundskoletid. I Bårsta-, Geneta-, Lina- och Ronna finns ett överskott av skollokaler och befolkningsutvecklingen visar att skoleleverna kommer att bli färre. Nu finns därför ett förslag om att både Wasaskolan och Helenelundskolan utvecklas till F-9-skolor. Samtidigt görs Bårstaskolan om till förskola. Läs mer >


Utökad dagverksamhet för demenssjuka

2009-10-07: Dagverksamheten i Södertälje kommun gör det möjligt för äldre med demenssjukdomar att bo kvar hemma längre och ger anhöriga avlastning. Äldreomsorgskontoret har fått 2,8 miljoner kronor av Socialstyrelsen för att pröva att utöka verksamheten under 2010. Läs mer >


Nytt boende för äldre i Glasberga

2009-10-02: För att möta det ökade behovet av vård- och omsorgsboenden för äldre ska ett nytt boende med 64 lägenheter byggas i Glasberga sjöstad. Det beslutade äldreomsorgsnämnden på sammanträdet den 29 september. Läs mer >