Arkiv pressmeddelanden

El Sistema Södertälje och Kungliga Filharmonikerna i gemensam konsert på Stockholms Konserthus

2015-03-24

De unga musikerna från El Sistema har övat flitigt hela våren inför den 28 mars, då de spelar två konserter tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. På programmet står bland annat I Bergakungens sal av Grieg och Barcarolle ur Hoffmanns äventyr av Offenbach.

Kungliga Filharmonikerna fungerar som barnens mentorer. Stämmorna i orkestern turas om att besöka Södertälje och spela tillsammans med barnen. Även de vuxna musikerna uppskattar samarbetet.

– Det är härligt att se den glädje som musiken ger. Barnen är så otroligt närvarande och intresserade, säger Camilla Svarfvar, violast i Filharmonikerna.

Pedagogerna som arbetar i El Sistema ser att musikerna från Konserthuset fyller en viktig funktion, inte bara musikaliskt, utan också som personliga förebilder.

– Stoltheten när barnen med självklarhet refererar till filharmonikerna som ”Alf” eller ”Anna” är påtaglig, säger Cecilia Q Öhrwall, en av El Sistemas pedagoger.

Verksamheten har nu varit igång i två år och fortsätter att växa. Mötet med Filharmonikerna har blivit en allt viktigare del i barnens musikaliska värld.

– Den här gången ska vi ”hem” till dem, förklarar Meriana, en 9‐årig cellist.

När: lördag den 28 mars kl 14.00 och kl 16.00
Var: Stockholms Konserthus

* El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola med rötterna i Venezuela.
* El Sistema är en del av Kulturskolan i Södertälje.
* Ambitionen är att nå även de familjer som inte i vanliga fall nås av Kulturskolans verksamhet.
* Undervisningen är frivillig, kostnadsfri och intensiv.
* Barnen har tre till fyra ensemblelektioner per vecka och möts dessutom på en familjekväll varje torsdag.

 

Mer information:
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se
Eva Rehbinder, Koordinator El Sistema, 08-523 041 13 eva.rehbinder@sodertalje.se
Karina Svensson, Projektledare El Sistema, 08-786 02 00, karina.svensson@konserthuset.se

Fotograf: Tina Axelsson