Arkiv pressmeddelanden

Hovsjöskolan får stöd för att utveckla undervisningen

2012-04-20

Skolverket har valt ut Hovsjöskolan som en av tio skolor i landet där lärarna under tre år ska få stöd av handledare för att utveckla undervisningen. Södertälje kommun har redan tidigare beslutat att inrätta karriärtjänster.

I Skolverkets insatser ingår förutom handledarstöd till lärare även studiehandledning på elevernas modersmål, stöd för kontakter med vårdnadshavare och läxläsning. Insatsen riktas mot årskurs sex till nio i grundskolan och de skolor som valts ut ligger i stadsdelar som ingår i regeringens arbete med urban utveckling. Sedan tidigare har Södertälje kommun beslutat att inrätta karriärtjänster för lärare, som ska handleda andra lärare och tillsammans med dem utveckla undervisningen.

– Vi är glada över att Skolverket valt ut Hovsjöskolan eftersom stödet ligger helt i linje med det arbete som vi påbörjat i Södertäljes skolor. Rekryteringen till karriärtjänsterna är precis klar och Skolverkets projekt kommer att komplettera dessa på ett bra sätt, säger Peter Fredriksson utbildningsdirektör i Södertälje.

Mer information:
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, 08-523 019 99, peter.fredriksson@sodertalje.se
Angelica Vallgren, pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se