Mentorprogrammet

I Södertälje kommuns ledarskapsplattform ingår möjligheten att som chef få delta i ett mentorskapsprogram. Programmet innebär att du som chef under ett år får möjlighet att träffa en mentor för att diskutera ledarskapsfrågor.

Jakob Maximurad om att vara adept

Varför sökte du en mentor?

- Jag sökte en mentor för att jag vill göra ett bra jobb. Det är inte det att jag inte kan axla rollen som gruppchef, jag har varit gruppchef inom det privata tidigare. Men det är annorlunda i den offentliga sektorn och ju bättre förutsättningar jag har desto enklare blir det att göra ett bra jobb. Sen så vill göra vad jag kan för att inte sluta utvecklas, om inte jag utvecklas så utvecklas inte heller min verksamhet. Jakob Maximurad, gruppchef fältverksamheten.

Christel Holm om att vara mentor

Hur var det att vara mentor för någon från en helt annan verksamhet än din egen?

- Det var spännande och intressant att få inblick i en annan verksamhet. Att diskutera ledarskapsfrågor med en annan kollega är alltid givande och även om vi har olika verksamheter ser ledarskapet mycket lika ut. Vi står ofta inför liknande frågor och dilemman. Att fokusera på ledarskapsfrågor gör att jag får reflektera över och sätta ord på mitt eget ledarskap. Christel Holm, förskolechef.