Timvikarie - Vård och omsorg

Välkommen att arbeta som timvikarie hos oss inom Omsorgskontoret!

Att arbeta som timvikarier innebär att du erbjuds kortare vikariat på olika enheter oftast med kort varsel. Vikariat uppstår när ordinarie personal har frånvaro av olika skäl.

Arbetet kräver stor flexibilitet, samarbetsförmåga och ansvarskänsla.

Du ska ha ett intresse för att arbeta med människor och trivas med oregelbundna tider. Du förväntas agera som en god företrädare för Södertälje kommun.

Som timvikarie inom Omsorgskontoret får du dina uppdrag genom Bemanningsservice.

 

Bemanningsservice tillsätter ca 5.000-7.000 st arbetspass i månaden med timvikarier. Passen är fördelade på kommunens ordinära boenden, särskilda boenden, LSS grupp- och serviceboenden samt personlig assistans.

Bemanningsservice arbetar i personalplaneringssystemet Time Care Pool (TC-Pool) där du som timvikarie själv måste lägga in de tider du kan arbeta. Vi förväntar oss att du kan arbeta den tillgängliga tiden du registrerat.

Bemanningsservice kommer den 7 januari 2020 starta med direktbokning.

Det innebär att du som timanställd kommer att kunna bli direktbokad på ett arbetspass som ligger inom ramen för din tillgänglighet i Time Care Pool (TC-Pool) på en arbetsplats du är introducerad på.
Du kommer endast få en sms-bekräftelse när du blivit bokad.

Riktlinjer finns upprättade för timavlönade via Bemanningsservice vilka du som timanställd behöver skriva under vid anställning.

 

Krav:

För att jobba som timvikarie hos oss behöver du vara minst 18 år, behärska svenska i tal och skrift och ha en god datorvana.

Körkort är ett krav i många av våra verksamheter.

 

Utbildning och erfarenhet:

Vi ser gärna att du även har några/någon av följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
 • Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, funktionsnedsättningar inom autismspektrum samt hot och våld.
 • Undersköterska enligt Södertälje kommuns kompetenskrav för tjänst inom äldreomsorgen, utbildad undersköterska gärna med påbyggnadsutbildning.
 • Omvårdnadsprogrammet, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig

 

Undersköterska i Södertälje kommun:

För att du ska få inneha titeln undersköterska i Södertälje kommun behöver du ha följande kurser godkända.

 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 350 poäng
 • Medicin 1 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor 100 poäng
 • Psykiatri 1 100 poäng
 • Psykologi 1 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 50 poäng
 • Specialpedagogik 100 poäng
 • Svenska 100 poäng

Programfördjupning:

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalité 200 poäng

Gäller gymnasisebetyg utfärdade från år 2011

 

Att vara timvikarie hos oss innebär att:

 • Du får en värdefull erfarenhet inför fortsatta studier
 • Du får in en fot på arbetsmarknaden
 • Du får välja dina egna arbetstider
 • Du får ta ut friskvårdsbidrag

 

 

Är du intresserad av att jobba som timvikarie hos oss?

Skicka in din intresseanmälan här: Ansökan till bemanningsservice 

Är du redan timvikarie i kommunen? Här loggar du in på Time Pool

 

Om vi bedömer att du uppfyller våra krav kommer vi att kalla dig till en intervju.

Du kommer få berätta om din bakgrund och varför du sökt arbetet som timvikarie. 

Vi kommer att informera dig om hur det är att vara anställd som timvikarie via Bemanningsservice i Södertälje kommun.

Vi vill att du vid intervjun tar med dig dina betyg, ta gärna med ett utdrag ur belastningsregister och aktuella referenser.

Introduktionen är uppdelad i två delar.

Om vi beslutat oss att gå vidare och anställa dig som timvikarie kommer Bemanningsassistenten vid anställningen att informera dig om Södertälje kommuns allmänna riktlinjer och rutiner för Omsorgskontoret. Samt informera dig om Time Care Pool vårt bemanningsplaneringssystem.

Introduktion nummer två kommer att vara på arbetsplatsen Bemanningsservice bedömt att du ska introduceras på utifrån dina tidigare erfarenheter.

Ditt AD-konto behöver du till följande:

 • Logga in på kommunens datorer
 • Dokumentera i LifeCare
 • Logga in på Självservice

 

Självservice är vårt löne-och frånvarorapporteringssystem och här ser du även din lönespecifikation.

Här ska du själv:

 • registrerar ditt/dina barns personnummer
 • ändrar ditt telefonnummer om du byter nummer
 • ändra din adress om du flyttar

Gå under ”Mina uppgifter” och gör ändringarna under fliken Namn/Adress. Glöm inte spara.

Du kommer innan du gått din arbetsplats introduktionen få ditt AD-konto från en av Bemanningsassistenterna.

Du som timvikarie kommer att få inloggningsuppgifter till TC-Pool av Bemanningsassistententerna efter att du gått din arbetsplats introduction och blivit knuten till en arbetsplats.

Du måste vara aktiv användare av Time Care Pool (TC-Pool).

Det innebär att du kontinuerligt måste uppdatera din tillgänglighet. Ta bort tid när du är otillgänglig och registrerar tid du kan arbeta.

Vi förväntar oss att du kan arbeta den tillgängliga tiden du registrerat.

Har du tekniska problem med att lägga dig tillgänglig tar du omedelbart kontakt med Bemanningsservice.

Utifrån din registrerade tillgänglighet i Time Care Pool (TC-Pool) kommer du att kunna bli direktbokad på en arbetsplats du är introducerad på.

Om flera personer är tillgängliga under samma tid som arbetspasset kommer den timvikarien som är bäst lämpad att bli bokad.

Du får alltid en smsbekräftelse när du har blivit bokad. Du måste nu infinna dig på arbetsplatsen den tid du är bokad för.

Din lön betalas ut den 25:e månaden efter att du arbetat. Till exempel; har du arbetat i september månad får du betalt för dina arbetspass den 25:e oktober.

I Södertälje kommun skickar vi inte ut någon lönespecifikation eftersom de finns lagrade i Självservice.

Ett bokat pass är en ömsesidig överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det innebär att du är garanterad ett arbetspass.

Det är endast orsaker som sjukdom, vård av barn eller s.k enskilda angelägenheter enligt AB som gör att du kan avboka ett arbetspass.

Ringer du till oss på Bemanningsservice kommer vi att hänvisa dig till ansvarig enhetschef på arbetsplatsen du är bokad på.

Vid oplanerad frånvaro, sjukdom eller vård av barn, har du som medarbetare en skyldighet att ringa till ansvarig enhetschef på arbetsplatsen du är bokad på.

Om din frånvaro är vård av barn måste du själv registrera ditt/dina barns personnummer i Självservice. Annars kommer inte din frånvaro att kunna registreras.

 • Vid problem med TC-Pool – Ring Bemanningsservice på tlf 08-5230 4110
 • Vid problem med ditt adkonto – Ringer du helpdesk på tlf 08-5230 1075

Bemanningsservice(BS) öppettider är:

Måndag-fredag 06:30-17:00

Lördag-söndag och helgdag 06:30-15:00

 

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 08-5230 4110

E-post:bemanningsservice@sodertalje.se