Socialsekreterare

Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. Är du redo att möta verkligheten och nyfiken på hur det är att arbeta inom social- och omsorgskontoret i Södertälje? Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad – hos oss är det på riktigt!

Varför har du valt att jobba som socialsekreterare i Södertälje?

Naomi Ekblad, Missbruk- och beroendeenheten:

"Det är givande arbete och jag känner mig både behövd och utvecklas professionellt. Alla klienter är över 20 år och funderar du på jobba här behöver du lite skinn på näsan. Ibland är det nödvändigt att stå på sig, både i relationen med klienter, med också mot samverkanspartners och behandlingshem." 

Milla Löfstedt, Barn och ungdom: 

"Här i Södertälje är det så mångkulturellt. Människorna här kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter med sig. Jag lär mig någonting varje dag från de människor jag möter. Så jag tror det hade varit skillnad i någon annan kommun, här får jag liksom allting." 

Förmåner för dig som socialsekreterare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig:

Introduktionsprogram

Vi har utformat ett gediget introduktionsprogram där du får sätta dig in i verkliga ärendediskussioner. Vissa verksamheter erbjuder också samtalsgrupper för socialsekreterare för att du ska kunna lämna jobbet på jobbet. Utöver detta så erbjuder vi metodstöd med aktuell information och fördjupning kring relevanta ämnen som exempelvis LVU-lagstiftningen.

Kompetensutveckling

På Barn och Ungdom så planeras kompetensutvecklingen varje år. År 2017 kommer fokus ligga på bland annat: MI, Signs of Safety och nätverksutbildning. 

Jobba hemifrån

Inom vissa verksamheter kan vi erbjuda dig som socialsekreterare möjligheten att jobba hemifrån. Detta gör vi för att du ska känna dig flexibel och kunna utföra ditt arbete under förutsättningen "frihet under ansvar". Jobb hemifrån ska alltid stämmas av med närmsta chef i förväg. 

Interna utbildningar

Många av våra verksamheter erbjuder interna utbildningar. Utbildningarna görs inom flera olika områden, bland annat MI och ASI.

Många verksamheter har även en god samverkan med andra enheter och andra huvudmän. Detta ger våra socialsekreterare bättre förutsättningar att utföra ett bra jobb.  

Extern handledning

Inom de flesta verksamheter erbjuds socialsekreterare extern handledning. Den externa handledningen kan se olika ut beroende på verksamhet. Exempel på extern handledning är:

  • handledning tillsammans med andra yrkesgrupper
  • processhandledning i små grupper tillsammans med handledare som har gedigen kunskap inom område
Närvarande chefer

Vi erbjuder en chefstät organisation med ett nära ledarskap. Detta är viktigt för att alla medarbetare ska ha ett stöd nära till hands och snabbt få svar på dina frågor. 

För att jobba som socialsekreterare hos oss ska du: 

  1. Ha en socionomexamen eller annan examen som bedöms likvärdig
  2. Vara engagerad och motiverad
  3. Bidra i arbetet med ständiga förbättringar