Socialsekreterare

Vi behöver anställa fler av Sveriges bästa socialsekreterare. Är du redo att möta verkligheten och nyfiken på hur det är att arbeta inom social- och omsorgskontoret i Södertälje? Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad – hos oss är det på riktigt!

Se filmen där våra medarbetare på Försöjningsstöd
förklarar vad vår värdegrund innebär för dem.

Varför har du valt att jobba som socialsekreterare i Södertälje?

Naomi Ekblad, Missbruk- och beroendeenheten:

"Det är givande arbete och jag känner mig både behövd och utvecklas professionellt. Alla klienter är över 20 år och funderar du på jobba här behöver du lite skinn på näsan. Ibland är det nödvändigt att stå på sig, både i relationen med klienter, med också mot samverkanspartners och behandlingshem." 

Milla Löfstedt, Barn och ungdom: 

"Här i Södertälje är det så mångkulturellt. Människorna här kommer från olika bakgrunder och har olika erfarenheter med sig. Jag lär mig någonting varje dag från de människor jag möter. Så jag tror det hade varit skillnad i någon annan kommun, här får jag liksom allting." 

Förmåner för dig som socialsekreterare

Utöver de förmåner som gäller alla medarbetare i Södertälje kommun så erbjuder vi dig:

Introduktionsprogram

Som nyanställd medarbetare erbjuds du introduktion i verksamheten där du får en överblick över området och arbetet. Utöver detta arbetar vi även med metodstöd med aktuell information och fördjupning kring relevanta ämnen för samtliga medarbetare på de olika enheterna.

Kompetensutveckling

På barn och ungdom planeras kompetensutveckling varje år i en gemensam utbildningsplan som utgår från verksamhetens mål och resurser samt medarbetarnas individuella behov.

Jobba hemifrån

Inom vissa verksamheter kan vi erbjuda dig som socialsekreterare möjligheten att jobba hemifrån. Detta gör vi för att du ska känna dig flexibel och kunna utföra ditt arbete under förutsättningen "frihet under ansvar". Jobb hemifrån ska alltid stämmas av med närmsta chef i förväg. 

Interna utbildningar

Många av våra verksamheter erbjuder interna utbildningar. Utbildningarna görs inom flera olika områden, bland annat MI och ASI.

Många verksamheter har även en god samverkan med andra enheter och andra huvudmän. Detta ger våra socialsekreterare bättre förutsättningar att utföra ett bra jobb.  

Extern handledning

Inom de flesta verksamheter erbjuds socialsekreterare extern handledning. Den externa handledningen kan se olika ut beroende på verksamhet. Exempel på extern handledning är:

  • handledning tillsammans med andra yrkesgrupper
  • processhandledning i små grupper tillsammans med handledare som har gedigen kunskap inom område
Närvarande chefer

Vi erbjuder en chefstät organisation med ett nära ledarskap. Detta är viktigt för att alla medarbetare ska ha ett stöd nära till hands och snabbt få svar på dina frågor. 

För att jobba som socialsekreterare hos oss ska du: 

  1. Ha en socionomexamen eller annan examen som bedöms likvärdig
  2. Vara engagerad och motiverad
  3. Bidra i arbetet med ständiga förbättringar