Nyheter

Andelen elever med godkända resultat har ökat

2020-07-01

Ett nytt test och en ny förberedande kurs inför de gymnasiala yrkesutbildningarna ger fler elever med godkänt resultat visar färsk statistik.

– Vårt mål är att fler elever klarar utbildningen med högre betyg och ger dem större möjligheter på arbetsmarknaden, berättar Achilles French, rektor på vuxenutbildningen i Södertälje kommun.

Antalet elever med icke godkänt i betyg har tydligt minskat sedan ett nytt så kallat nivåtest och en ny förberedande orienteringskurs införts. 
Sedan hösten 2018 började nivåtesterna införas. Av den totala andelen betyg har resultaten förbättrats så att:

  • i genomsnitt 10 procent icke godkända betyg (F) gavs innan nivåtesterna infördes, jämfört med 2,7 procent efter nivåtesterna och orienteringskurser infördes
  • i genomsnitt 17 procent C-betyg gavs innan nivåtesterna infördes, jämfört med 26 procent efter nivåtesterna och orienteringskurser införd.

Elever som inte klarar nivåtestet får läsa en orienteringskurs för att förbereda sig i svenska, förklarar Achilles French. 

– Nivåtestet visar vilka elever som behöver fylla på kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Ingen elev lämnas alltså åt sitt öde.
De som har behov att fylla på språkkunskaperna erbjuds den så kallade orienteringskursen innan de startar yrkesutbildningen. Orienteringskursen är obligatorisk för de som inte klarar nivåtestet.

Achilles French menar att insatserna rustar eleverna bättre inför framtiden.
– På det här sättet erbjuder vi elever med de extra språkbehoven de kunskaper som arbetsmarknaden kräver efter avklarade studier. Det visar också att vi – för elevernas egen skull – ställer krav på dem.