Nyheter

Att anta pensionsutmaningen

Foto på johan bråthen och jenny stanser

2021-05-18

Femtiotalisterna går i pension och många av dem har arbetat som rektorer under många år. Att fylla det tomrummet utan att tappa fart och kunskap är en utmaning för Södertälje kommun.

Jenny Stanser, som är verksamhetschef för grundskolan, har tagit sig an denna rekryteringsutmaning och under våren genomfört fem lyckade tillsättningar.

– Vi är en attraktiv arbetsgivare i en tid när kommuner har oerhört svårt att rekrytera rektorer. Våra skolledare trivs och arbetar mycket längre i kommunen än vad som är snittet för rektorer. Vissa har arbetat i flera decennier.

Vad gör att skolledarna trivs så bra i Södertälje?

– Jag tror att det finns flera saker som gör oss till en attraktiv arbetsgivare. Vår satsning på färre medarbetare per chef är en del. En annan viktig orsak tror jag är vårt metodiska arbete med kompetensförsörjningen där vi ger rektorer möjlighet till forskningsfördjupning, biträdande rektorer möjlighet att gå rektorsprogrammet och arbetslagsledare chansen att utveckla sitt ledarskap.

Jenny gläds även åt att den stora mängden kompetenta sökanden till de fem tjänsterna.

– Det som jag är mest stolt över är att det var så ovanligt många interna sökande med så djup kunskap och kompetens. Vårt systematiska arbete med kompetensförsörjningen har skapat en alldeles unik arbetskraftssituation.

En av de internt sökande som nu blir rektor för första gången

Johan Bråthen, är en av de internt sökande och som fick tjänsten som rektor på Stålhamra skolan.

- Jag har varit biträdande rektor på Lina skola samtidigt som jag gått klart rektorsprogrammet. Den tar 3 år så när jag började hade jag tankar om att få ett rektorsuppdrag inom kommunen. Kommunen har satsat på mig att få gå utbildningen och då vill jag ge tillbaka. Efter snart 6 år som biträdande rektor känner jag mig också redo för nya utmaningar.

- Att få börja 1 aug ska bli spännande och innebär även att jag kommer tillbaka till en skola där jag arbetade som lärare 2011–2015. Det har hänt mycket med skolan och det har kommit in ny personal och pedagoger till verksamheten. Jag ser fram emot att få möta personal, elever och vårdnadshavare och hitta en gemensam väg att arbeta mot.